Viktig samling for partene i anleggsbransjen

Et godt samarbeid mellom arbeidstaker- og arbeidsgiversiden er en forutsetning for å finne gode løsninger på bransjeutfordringer, mener Norsk Arbeidsmandsforbund og Maskinentreprenørenes Forbund.

Onsdag 12. desember samles Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) for lunsj til lunsj-møte på Fornebu. Sentrale temaer for møtet vil blant annet være hvordan partssamarbeidet kan styrke innsatsen for å sikre konkurranse på like vilkår i anleggsbransjen. Distriktssekretærer og region- og distriktssjefer vil delta på samlingen.

Årlig tradisjon?

– Jeg har nå vært leder for MEF i over ett år, og jeg har fra starten av opplevd samarbeidet med arbeidstakersiden som særdeles viktig og konstruktivt. Et av Norges store fortrinn er den norske modellen med godt samarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Derfor starter vi nå noe vi håper blir en årlig tradisjon med en felles samling. Det senker terskelen for å ta opp små og store utfordringer rundt om i landet, sier MEFs administrerende direktør, Julie Brodtkorb, i en pressemelding fra NAF og MEF.

Annonse
Adm. dir. i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Julie M. Brodtkorb. (Foto: Runar F. Daler).

Julie Brodtkorb, administrerende direktør i MEF. (Foto: Runar F. Daler).

– Det gode samarbeidet Norsk Arbeidsmandsforbundet har med Maskinentreprenørenes Forbund er viktig for å videreutvikle trygge, fremtidsretta arbeidsplasser med gode lønns- og arbeidsvilkår, sier nestleder i Arbeidsmandsforbundet, Anita Johansen.

De gode vinner – de useriøse stenges ute

Øvrige temaer som skal diskuteres er erfaringer med tariffavtale, lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter og fagutdanningen i anleggsbransjen.

– Selv om vi har ulike roller deler disse to organisasjonene mange felles verdier. Vi ønsker begge å legge til rette for en seriøs bransje der de gode aktørene vinner, og de useriøse stenges ute. Vi har større mulighet til å oppnå gode resultater sammen enn hver for oss, sier Julie Brodtkorb.

Nestleder i Norsk Arbeidsmandsforbund, Anita Johansen. (Foto: NAF).

Nestleder i Norsk Arbeidsmandsforbund, Anita Johansen. (Foto: NAF).

For MEF vil samlingen også være starten på en viktig debatt om det organiserte arbeidslivet internt. Formålet vil være å løfte kompetansen på dette området i hele organisasjonen.

– Dette er starten på flere positive tiltak. Flere distrikter har allerede planlagt lokale fellessamlinger i 2019, sier Anita Johansen.