Populær nettbasert teknisk fagskole

Stadig flere får øynene opp for det nettbaserte deltidsstudiet, hvor man kan ta teknisk fagskole i anleggsfag uten å gi slipp på jobben og lønna.

I fjor høst startet den opp; en treårig teknisk fagskole i anleggsfag, som kjøres fra oktober til påske, når det tradisjonelt er minst aktivitet i anleggsbransjen. Den faste undervisningen foregår hver fredag, og studentene møter opp enten i Stavanger, Kristiansand, Arendal, Porsgrunn eller Flekkefjord for å følge den. Det er til og med mulig å sitte hjemme og følge den fra egen PC.

Stor interesse

Det første skoleåret ble det tatt inn 30 studenter, men dobbelt så mange søkte om plass. I høst har skolen utvidet og tatt opp 50 nye studenter, men heller ikke det er nok til å dekke etterspørselen.

Annonse

– Antallet søkere til linja har vært formidabel, forteller Arne Birkedal, daglig leder for Teknisk Senter i Flekkefjord.

– Det var veldig spennende å kjøre i gang dette prosjektet. Vi fikk en god følelse da det var over 60 søkere allerede første året. Likevel var vi jo litt usikre på om søknadsmengden ville holde seg oppe i år, men før oppstart i høst hadde over 70 studenter søkt om plass.

Tilrettelagt tilbud

Teknisk Senter har jobbet lenge for å få dette tilbudet på plass.

– Bakgrunnen var at det har det vært vanskelig å fylle en klasse innen anleggsfordypning i Stavanger. Og verken Kristiansand eller Porsgrunn har hatt et slikt tilbud de siste årene. Vi har ment at behovet er der, sier Birkedal.

– Det er viktig at utdanningsinstitusjonene er klar med et tilrettelagt tilbud, særlig fordi nye krav fra myndigheter skaper utfordringer for bransjen. Det var her vi på Teknisk Senter kom inn. Vi tok kontakt med fagskolene i regionen, fra Telemark til Stavanger, og med Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) i Rogaland og Agder. De tente på ideen, og med noen få grep passet det som hånd i hanske.

Etterspurt kompetanse

Hver fredag samles studentene til undervisning i Stavanger, Flekkefjord, Kristiansand/Arendal og Porsgrunn. På onsdager og torsdager kveld er det nettundervisning.

– Det er nå 80 studenter som følger vårt opplegg. De tilegner seg kompetanse som er sterkt etterspurt i bransjen. De forbereder både seg selv og bedriftene for framtida og for de store oppgavene som ligger foran oss innen vei og VA. Her kommer aktiviteten å være stor over lenger tid, slår Birkedal fast.

– Det eneste skåret i gleden er at vi ikke klarer å rekruttere nok studenter fra det blide Sørlandet, som står foran tidenes utbygging innen vei framover. Er kompetansenivået så høyt i bedriftene at tilbudet er overflødig? Eller har vi kanskje ikke kommunisert tilbudet godt nok?  Ved neste opptak håper vi å ha full klasse også i Kristiansand.

For mer informasjon, se nettsidene til Fagskolen i Rogaland: www.rogfk.no/fagskolen