Ny lab-tjeneste på Sørlandet

Reddal Sand AS, som holder til like utenfor Grimstad, er første aktør på Sørlandet sertifisert til å gjennomføre kommersielle lab-analyser av tilslag til betong og asfalt.

For de uinnvidde høres dette kanskje litt sært ut, men faktum er at i de fleste prosjekter av en viss størrelse stilles det svært strenge krav til kvaliteten på tilslaget – altså sand/stein – som brukes i betong og asfalt. Uavhengige laboratorietjenester er derfor helt essensielt for å kunne dokumentere at tilslaget innfrir kravene som stilles. Og disse er det ikke mange av i landet.

H1-lab

– I høst ble vi sertifisert av Kontrollrådet for betongprodukter som et H1-prøvingslaboratorium. Det finnes en del slike sertifiserte laboratorier i landet, men ser man bort fra fagskoler, universiteter, Statens vegvesen og enkelte store foretak som kun utfører tjenester internt, så er det kun en håndfull igjen, forteller Roy van Putten, kvalitetsleder hos Reddal Sand.

Annonse

– Vi er dessuten sertifisert både for både P1 og P2, altså både mekanisk og kjemisk prøving av tilslag, og kan dermed utføre de aller fleste analyser og prøver for våre kunder. I dag er det mange som benytter laboratorier i andre deler av landet til dette arbeidet, der vi til tider har opplevd lang ventetid. I laben vår gjør vi det samme på kun én eller noen få dager, så vi både håper og tror det er behov for dette tilbudet i markedet. Ikke minst for aktørene her på Sørlandet.

STØ PÅ LABBEN: Laboratorieleder Tore Amdal viser hvordan han sikter massene i ulike fraksjoner, og ved hjelp av mikroskop ser etter glimmer i steinen. (Foto: Runar F. Daler).

STØ PÅ LABBEN: Laboratorieleder Tore Amdal viser hvordan han sikter massene i ulike fraksjoner, og ved hjelp av mikroskop ser etter glimmer i steinen. (Foto: Runar F. Daler).

Stor aktør

Reddal Sand ble grunnlagt i 1989 og har i dag 12 ansatte. Selskapet driver et sandtak og åpnet nylig også et steinbrudd. I tillegg har selskapet et par mobile produksjoner, som for tiden står i Bergen og Haugesund, og de driver et mobilt knuseanlegg sammen med Ølen Betong. Totalt produserer sørlandsbedriften 700.000 tonn masser i året og omsetter for ca. 30 millioner kroner, et tall som forventes å øke til over 40 millioner i 2019. Går det som de håper med lab-tjenestene kan det øke ytterligere.

– Laben vil nok uansett bare stå for en liten del av vår omsetning, men det er viktig å kunne tilby det i markedet, sier Roy.

– Myndighetene stiller stadig strengere krav til masser i forbindelse med veibygging, særlig når det gjelder telesikkerhet, og det vil pågå mye veiutbygging her på Sørlandet i lang tid fremover. Også i betongindustrien stilles det meget strenge krav; blant annet til kornstørrelse, kornform og finstoffinnhold.

HAR TAKET PÅ KVALITETEN: Kvalitetsleder hos Reddal Sand, Roy van Putten, foran knuseverket ved sandtaket like utenfor Grimstad. (Foto: Runar F. Daler).

HAR TAKET PÅ KVALITETEN: Kvalitetsleder hos Reddal Sand, Roy van Putten, foran knuseverket ved sandtaket like utenfor Grimstad. (Foto: Runar F. Daler).

Allsidig lab

Vi blir med inn på laben, for å se på noen av tjenestene som kan utføres. Der møter vi laboratorieleder Tore Amdal. Han er utdannet kjemitekniker og har blant annet ni års erfaring med tilslagsanalyser. Hans ekspertise er en av hovedårsakene til at Reddal Sand ble H1-sertifisert. Han forklarer at de fleste oppdragene dreier seg om siktanalyse, testing av finstoffinnhold og kartlegging av kornform på steinen. Men de tilbyr også en rekke andre analyser.

– Vi tar imot prøver av stein og sand, som vi sikter i ulike fraksjoner og plotter inn på data med prosentvis oppdeling av steinstørrelsen. Da får vi en kornfordelingskurve, som kanskje er den viktigste enkeltanalysen, forteller Tore.

– Videre kan vi utføre glimmertest, hvor vi ved hjelp av mikroskop ser etter glimmer, et svakt mineral som øker behovet for vann i betongen, som igjen blir dyrt. Vi kan gjøre metylenblåtest for å finne finstoffkvalitet og en kjemisk analyse for å finne kloridinnholdet. Vi utfører også slemmeanalyser, for å se om massen er telefarlig. I tillegg har vi planer om å begynne med såkalte mørtelprismetester for å påvise alkaliereaktivt tilslag til betong. Dette er det kun et begrenset antall aktører som gjør i Norge i dag, forklarer han.

PRODUSERER MASSE: Reddal Sand produserer totalt 700.000 tonn masser i året. (Foto: Runar F. Daler).

PRODUSERER MASSE: Reddal Sand produserer totalt 700.000 tonn masser i året. (Foto: Runar F. Daler).

Vil tilby alle tjenester

– Vi har også et laboratorium i Bergen, som en slags forlenget arm fra laben vår her. Det er Tore Amdal som er labansvarlig der også, han er der én gang i uka. Det er som sagt ikke mange som tilbyr disse lab-tjenestene. Tidligere måtte også vi sende prøver til andre aktører for å få våre egne masser analysert. Nå kan vi utstede analyserapporter også for andre, det være seg entreprenører, Statens vegvesen, Nye Veier eller andre kunder, sier kvalitetsleder Roy van Putten.

– Målet vårt er at vi skal ha et laboratorium som utfører alle tjenester innen bygg- og anleggsindustrien, og vi håper markedet responderer positivt på det, avslutter han.