K. A. Aurstad er konkurs

Den store, velkjente maskinentreprenøren med hovedkontor i Ørsta har meldt seg selv konkurs. 212 ansatte direkte rammet.

I en pressemelding i dag, 6. desember, kunngjør vestlandsbedriften at den melder oppbud til Søre Sunnmøre Tingrett.

Betydelige tap

– Det er med tungt hjerte at styret i bedriften måtte konkludere med at det ikke var noen annen utvei enn å melde oppbud. Det har over en tid blitt gjennomført et omfattende arbeid for å finne en løsning på de utfordringene selskapet har hatt. Kostnadskutt, effektivisering og reforhandling av inngåtte kontrakter har ikke vært tilstrekkelig for å få positive resultater i selskapet. Selskapet har også arbeidet med innleid kapasitet og ekspertise og fått utarbeidet en restruktureringsplan, men tross iherdig innsats har det ikke lykkes å få på plass tilstrekkelig finansiering til å gjennomføre denne planen. Hovedårsaken til de økonomiske problemene er at K. A. Aurstad i 2017 ble påført betydelige tap knyttet til et stort veiprosjekt, heter det meldingen fra selskapet, som skriver videre:

Annonse

– Utviklingen i prosjektet har dessverre ikke vært positiv, noe som har påført oss ytterligere store tap utover i 2018. I prosjektet har K. A. Aurstad vært underentreprenør. Prosjektet har siden oppstart september 2017 vært svært krevende. Hovedentreprenør har etter K. A. Aurstads oppfatning, i strid med avtaleverket, utarbeidet og så langt gjennomført en plan for arbeidet der K. A. Aurstads arbeid har vært gitt liten prioritet. Dette har medført at K. A. Aurstad har blitt tvunget til å arbeide svært uhensiktsmessig, og således blitt påført store økonomiske tap. Hovedentreprenør har bestridt økonomisk ansvar for dette.
Pr. dato har K. A. Aurstad hatt et direkte tap på dette prosjektet på over 80 mill., samtidig som prosjektet også har tatt mye av selskapets administrative ressurser som skulle blitt benyttet til andre arbeidsoppgaver. 212 ansatte blir rammet av konkursen i K. A. Aurstad AS.
– Vi takker alle våre ansatte for den betydelige innsatsen de har lagt ned for bedriften, og ønsker dem alt godt for fremtiden, avsluttes det i meldingen, som er signert av adm.dir. Jo Stian Tverberg og styreleder Kjell Arne Aurstad.