Vaktmesterkompaniet kjøper 20 nye Massey Ferguson

Traktorer i Norge blir stadig større. Vaktmesterkompaniet sliter med å få leid små traktorer. Derfor har de skaffet 20 egne Massey Ferguson 4709.

Vaktmesterkompaniet har inngått en fem års rammeavtale med Eiksenteret Kløfta. I første omgang har de bestilt 20 MF 4709. Avtalen finansieres gjennom operasjonell leasing fra AGCO Finance og intensjonen er at det skal leveres vesentlig flere fremover, skriver Eiksenteret i en pressemelding.

Brøyter med egne ansatte

– Vi har tradisjonelt ikke hatt egne traktorer til snøbrøyting, men har leid inn denne kapasiteten. For å få til en mer effektiv drift ønsker vi å ta en god del av vintertjenestene selv. Vi tarter nå et pilotprosjekt der vi bruker 20 MF 4709 fra Eiksenteret Kløfta for å brøyte snø i Osloområdet med egne ansatte, sier Vegard Willassen i pressemeldingen.

Annonse

Han er direktør for forretningsutvikling og avdelingssjef grønt hos Vaktmesterkompaniet.

Den tradisjonsrike bedriften leverer alt fra gartnertjenester til avfallshåndtering og asfaltering. Willassen har 70 personer som jobber under seg, og så langt har de hatt hovedfokus på grøntarbeid i sommersesongen.

Rammeavtale på traktorer og redskap

Når de nå utvider sesongen har de inngått en eksklusiv rammeavtale med Eiksenteret Kløfta som i tillegg til traktorer inkluderer redskap og utstyr.

Annonse

– Hvis dette fungerer vil vi ha behov for flere hundre traktorer. Da trenger vi en profesjonell partner som kan tilby både gode maskiner, service og finansiering. Derfor inngikk vi denne avtalen med Eiksenteret Kløfta.

Vaktmesterkompaniet er i sterk vekst og vil fortsatt ha behov for traktorene som tidligere er leid inn.

– Vi vil ha behov for maskinene og menneskene som gjør en fantastisk jobb for Vaktmesterkompaniet også i fremtiden, understreker Willassen.

– Utgjør dette en endring i Vaktmesterkompaniets driftsstrategi, med mer egne ressurser og mindre innleie?

God driftsmodell

– Nei, driftsmodellen der vi i stor grad leier inn eksterne ressurser, fungerer meget godt. Vi har ingen planer om å endre dette, sier daglig leder Thomas Bratterud i Vaktmesterkompanet AS til Anleggsmaskinen.

Tvert imot er selskapet på utkikk etter flere sjåfører og maskiner.

– At vi også satser på egne ressurser skyldes både at vi ønsker å sysselsette egne ansatte gjennom hele året. Dette gir oss mulighet til å hente inn maskiner som er spesielt egnet for snørydding på noen av våre kunders adresser. Noen offentlige kunder stiller større krav til bruk av egne ansatte, noe vi tilpasser oss til. Vi mener også at dette er god bruk av egne ansatte, og bidrar til sysselsetting gjennom hele året.

MF-traktorene i denne handelen er også kjøpt inn for å dekke et behov det blir stadig vanskeligere å dekke gjennom innleie: Små maskiner.

– Vi har løpende utfordringer knyttet til å skaffe mindre maskiner. Trenden i landbruket generelt går mot større maskiner. Vi får rett og slett ikke tak i nok mindre maskiner eksternt. Vi leier derfor nå inn maskiner for å dekke dette behovet, sier Bratterud.

Traktor som dekker behovet

MF 4709 Global er – stadig i følge pressemeldingen fra Eiksenteret – en slitesterk traktor med høy ytelse, basert på den nye traktorplattformen til Massey Ferguson.

– Dette er en traktor som dekke våre primære behov. Vi kjører mye i sentrumsnære strøk, og ønsker ikke å ha for store traktorer. MF 4709 Global er enkelt utstyrt og fornuftig priset. Vi kjører mye med plog, skjær og strøkasser, men ikke nødvendigvis veldig mange timer per traktor. Vi opplever Eiksenteret Kløfta som en offensiv og fleksibel partner, og vi har stor tro på at dette er starten på et langt og lønnsomt samarbeid for begge parter, sier Willassen.

Starten på samarbeidet

Avtalen er inngått mellom Vaktmesterkompaniet, Eiksenteret Kløfta og Mutleie.

– Vi er glade for at Vaktmesterkompaniet valgte oss som sin samarbeidspartner. Vi jobber kontinuerlig med å tilby kundene våre best mulig service i alle ledd, i tillegg til å tilby riktige produkter fra verdensledende leverandører. Den kombinasjonen håper vi er en trygghet for kundene våre, sier Mads Lier, daglig leder ved Eiksenteret Kløfta.

De 20 traktorene som det er inngått avtale om nå er bare starten på samarbeidet.

– Vi har dedikerte mekanikere, selgere og andre ansatte som gjør det mulig å levere en servicegrad som fører til avtaler som dette. Med en leveranse av dette omfanget kommer vi til å utvide kapasiteten slik at vi kan fortsette å levere like god service og oppfølging til alle kundene våre, forklarer Lier.

Operasjonell leasing

– Operasjonell leasing innebærer at Vaktmesterkompaniet leier maskinen i perioden. I prisen ligger da renter, avskrivninger, service og forsikringer. Det gjør det enkelt å budsjettere og ha kostnadene under kontroll, forklarer Jan Ståle Åsvang i AGCO Finance

Vaktmesterkompaniet kan ha fokus på å utføre sine oppgaver og leverer dem til service hos Eiksenteret Kløfta ved angitte intervaller.
– Etter endt avtaleperiode leveres traktorene tilbake, og det kan tegnes en ny avtale. Vi ser frem til samarbeidet med Vaktmesterkompaniet, understreker Åsvang i pressemeldingen.