«Uber» for anleggsmaskiner

Delingsøkonomi har blitt et etablert begrep. Du kjenner nok til Uber, Airbnb og kanskje Nabobil? Nå har turen kommet til anleggsmaskiner. Merk deg navnet Maskinlisten.no.

Anleggsbransjen krever tunge, store og kostbare maskiner. Går man først til innkjøp av slike maskiner, så bør de være hyppig i bruk for at økonomien skal gå opp. Mange entreprenører har dyrekjøpte erfaringer med stillestående maskiner. Hva hvis man med noen få tastetrykk kunne leie ut disse maskinene til noen som har bruk for dem? Tilsvarende kan det hende man har behov for en eller flere maskiner en periode. Hva hvis man da like enkelt kunne leie inn maskiner som likevel står ubrukt i nærheten?

Det nyetablerte selskapet Fremby mener å sitte på løsningen med sitt splitter nye konsept Maskinlisten.no.

Annonse

Kommer alle til gode

– Ressursutnyttelse står på agendaen til de aller fleste maskinentreprenører. Mange opplever i perioder å ha maskiner og utstyr som står stille. Død kapital som man ikke klarer å utnytte godt nok. Årsaken kan være mangel på oversikt, ulike maskinbehov i enkeltprosjekter, eller rett og slett naturlige svingninger i aktivitetsnivået, sier Knut Harald Ollendorff, medeier i Fremby og initiativtaker til Maskinlisten.no. Han er også ansvarlig for marked og forretningsutvikling i Feiring Bruk, Østlandets største leverandør av pukk og grus. Der har de selv følt utfordringene med maskinparken på kroppen.

– I Feiring Bruk har vi i perioder en del utstyr som ikke blir brukt, mens vi andre ganger trenger mer utstyr enn vi har tilgjengelig. Dagens situasjon er uoversiktlig, og det er ikke alltid lett å få tak i utstyr og maskiner på kort varsel til en god pris. Samtidig vet vi at når vi trenger en maskin, så står det sannsynligvis en slik maskin ubrukt i nærheten. Vi tror ikke vi er alene om disse utfordringene, og vi ser behovet for en økt grad av samhandling i bransjen for å utnytte de ressursene som er tilgjengelig. Dette vil kunne komme alle aktører til gode, sier han.

Jo flere, jo bedre

En betaversjon av Maskinlisten.no, som er tilpasset både mobilskjermer og desktop, er allerede klar til å tas i bruk av bransjen.

– Vi sitter nå med et nettverk av potensielle utleiere med en stor flåte maskiner, og vi mener vi har et tilstrekkelig tilbud til å starte med, slik at det vil skape verdi for brukerne allerede nå. Det vil likevel alltid være plass til flere; det er jo litt av konseptet – jo flere som er med, jo mer vil hver enkelt bedrift kunne dra nytte av det. Det er imidlertid viktig å presisere at Maskinlisten.no er under utvikling og denne første versjonen kun er et utgangspunkt. For å kunne levere en så god tjeneste som overhodet mulig er vi avhengige av tilbakemeldinger fra aktørene i bransjen, sier Knut.

– Frembys tanke handler om å utfordre tradisjonelle metoder og måter å tenke på. Delingsøkonomi har skutt fart, men en markedsplass er jo bare så god som det innholdet man finner der. Selv om vi har vært i kontakt med en rekke bransjeaktører allerede, så er det selvsagt mange vi ikke har snakket med. Dersom noen der ute er interessert i enten å være potensiell maskinutleier eller samarbeidspartner, så er det bare å ta kontakt med oss.

Kun en formidlingstjeneste

– Hvordan fungerer så løsningen i praksis?

– Målet er at tjenesten skal være så smidig og effektiv som mulig for brukerne. Det man gjør dersom man har behov for en maskin eller utstyr, er å sende en forespørsel via plattformen. Forespørselen kvalitetssikres av oss for å utelukke eventuelle useriøse aktører, og distribueres videre til et nettverk av potensielle tilbydere. Deretter vil man motta et tilbud, som man står fritt til å akseptere. Kontraktsinngåelse og sporbarhet skal gjøres så enkelt som mulig, og vi jobber også med å få forsikringsordninger inkludert i tjenesten, forklarer Knut.

– Det er viktig å understreke at Maskinlisten.no ikke er et utleieselskap, men kun en formidlingstjeneste mellom to parter. For at det skal gå rundt for vår del, vil vi ta en liten provisjonsbasert avgift ved hver avtale som blir inngått. Denne avgiften vil ikke trekkes fra utleiernes andel, men legges på utleiekostnaden, sier han.

Slik ser den ut, betaversjonen av Maskinlisten.no, som er tilpasset både mobilskjermer og desktop. Den kan tas i bruk av bransjen allerede nå, og Fremby håper bransjen vil gi tilbakemeldinger, slik at tjenesten kan videreutvikles og bli så god som mulig for alle brukerne.

Slik ser den ut, betaversjonen av Maskinlisten.no, som er tilpasset både mobilskjermer og desktop. Den kan tas i bruk av bransjen allerede nå, og Fremby håper bransjen vil gi tilbakemeldinger, slik at tjenesten kan videreutvikles og bli så god som mulig for alle brukerne.

Mest store maskiner?

Når man ser på Uber og Airbnb, så er det lett å tenke seg nærmest ubegrensede muligheter også for Maskinlisten.no. Fremby har likevel ingen konkrete målsettinger foreløpig.

– Det finnes ikke noe slikt tilbud fra før, så vidt vi vet, i hvert fall ikke i Norge, så vi tror det er et marked for dette. Tilgangen på tungt utstyr på kort varsel har historisk vært lav, så selv om alle typer maskiner og utstyr kan være aktuelt, er nok behovet størst for maskiner over 20 tonn. Men dette er et spesielt marked. Når vi skal prøve å innføre delingsøkonomitankegangen i anleggsbransjen, så må vi i første omgang se om dette er noe bransjen i det hele tatt ønsker å ta i bruk. Stort sett alle vi har vært i kontakt med til nå har vært positive til ideen, men det er vanskelig å vite med sikkerhet hvor stort behovet er eller hva det er mest behov for. Vi har derfor heller ikke satt oss noen konkrete mål ennå. Vi håper bransjen vil gi oss tilbakemelding på hva som fungerer og hva som eventuelt ikke gjør det, og så utvikler vi løsningen i takt med responsen vi får, avslutter Knut.