Praksiskandidater får godkjent erfaring før fagbrev

En viktig glad-nyhet var «skjult» i uklar forskriftstekst. Personer med fagbrev som praksiskandidat skal få godskrevet inntil halvparten av sin erfaring som praksis i Sentral Godkjenning.

I forrige uke skrev vi en gladnyhet om at praksis også før gjennomført utdanning blir tillagt verdi når bedrifter søker om Sentral godkjenning.

Teknisk fagskole

Da handlet det primært om Teknisk fagskole (som nå gir grunnlag for TK2 og 3). De fleste tar Teknisk fagskole som en videreutdanning, etter noen års arbeidserfaring. Til nå har kun praksis opptjent etter utdanningen telt med i nødvendige kvalifikasjoner for å få Sentral godkjenning.

Annonse

Dermed har all den erfaringen man har før videreutdanningen ikke blitt med i tellingen, og man har måttet opptjene ny erfaring etter gjennomført utdanning som grunnlag for Sentral Godkjenning.

Dette er altså nå endret. Fra nå vil hvert år relevant praksis man har før denne utdanningen godskrives med et halvt år i den samlede opptellingen av praksis. Har du åtte års erfaring med relevant praksis før TF vil du få godskrevet fire av disse.

Fagbrev som praksiskandidat

Den samme problemstillingen – bare for TK 1 i stedet for TK 2 og 3 – gjelder for de som tar fagbrev som praksiskandidat. Dette er ofte folk som har mange års erfaring fra maskin eller grøft, leser seg opp på den nødvendige teoretiske kunnskapen på kveldstid og avlegger fagprøve som praksiskandidat.

Mange gjør det for å få formalkompetansen de trenger for å få Sentral Godkjenning i TK 1. Her må man i tillegg til formalkompetansen dokumentere tilstrekkelig relevant praksis.

Og nå begynner vi å nærme oss poenget her. I den forrige artikkelen om temaet skrev vi at «uansett hvor lang er faring man har får man nemlig kun godskrevet til sammen et halvt år praksis i forbindelse med Sentral godkjenning.»

Praksis telles på samme måte for alle

Det er ikke riktig. Nå presiserer Kommunal- og moderniseringsdepartementet at alle som tar utdannelse eller formaliserer realkompetansen sin får godskrevet tidligere relevant praksis på samme måte. Om det er ingeniørutdanning, teknisk fagskole, mesterbrev eller fagbrev som praksiskandidat spiller ingen rolle.

– Hvis en praksiskandidat har åtte års relevant arbeidserfaring før han/hun tar fagbrev, så får han/hun med andre ord godskrevet fire år av denne. Rent konkret betyr dette at praksiskandidaten da umiddelbart oppfyller kravene for ansvarsrett og sentral godkjenning for utførelse i tiltaksklasse 1.

Det sier boligavdelingen i KMD via informasjonsrådgiver Kristell K. Herland i KMD.

– Etter det tidligere regelverket måtte praksiskandidaten opparbeide praksis etter at han/hun fikk fagbrev. Da fikk man ingen godskriving av tidligere arbeidserfaring. Dette er derfor en klar forbedring fra tidligere regelverk, utdyper hun.

Viktig for små bedrifter

Den avklaringen vekker stor glede i MEF.

Finn N. Bangsund, , fagsjef offentlige regelverk i MEF. (Foto: Kari Druglimo-Nygaard).

Finn N. Bangsund, fagsjef offentlige regelverk i MEF. (Foto: Kari Druglimo-Nygaard).

– Dette er en viktig og gledelig avklaring, og et viktig gjennomslag for oss! Det betyr at praksiskandidater som skaffer seg fagbrev med forskriften i hånden kan søke og få sentral godkjenning umiddelbart. Det forutsetter selvsagt at vedkommende kan dokumentere tilstrekkelig og relevant praksis ved å vise til referanseprosjekter innen anlegg.

Det sier fagsjef Finn N. Bangsund. Selv han som jurist greide ikke å lese dette ut av den vedtatte forskriftsteksten. Han er desto mer glad for departementets raske klargjøring.

– Dette betyr mye for mange små bedrifter. Etter innstramningen 1. januar 2016 opplevde mange uten varsel å miste sine sentrale godkjenninger fordi de manglet fagbrev. De kan nå beholde godkjenningene sine, eller få den raskt tilbake så snart de har skaffet seg fagbrev som praksiskandidat. Mange har allerede gjort dette etter innstramningen, og flere er fortsatt i ferd med å gjør det. Avklaringen fra departementet er en grunn til at enda flere bør gjør det, sier Bangsund.

Tvetydighet i forskriften

Misforståelsen baserer seg på en smule uklarhet i forskriftsteksten. KMD sier at regelen om godskriving av praksis er generelt utformet, og gjelder likt for alle. Uansett om det er praksiskandidater, mesterbrev, TF eller annen kompetanse man har. Dette skal sikre forutsigbarhet og likebehandling.

(klikk for å se større)

Men likevel er det en liten nyanse i to avsnitt de fleste av oss ikke en gang ville lagt merke til. Men den lille nyansen kan gjøre stor forskjell:

Avsnitt 1: Der foretakets faglige ledelse har tatt videreutdanning, skal hvert år (…) relevant praksis (…) før avsluttet videreutdanning godskrives med et 1/2 år.
Avsnitt 2: For praksiskandidater med fag- eller svennebrev (..) skal relevant praksis (…) før fag- eller svennebrevet godskrives med et 1/2 år.

Kan ikke leses bokstavelig

I avsnittet om praksiskandidater er det altså ikke spesifisert at hvert skal godskrives med halvt år.

Dette kan man altså etter KMDs presisering ikke lese bokstavelig. I stedet må man gjøre det juristene kaller «utvidet tolkning«, som legger inn mer informasjon i en regel enn det selve teksten faktisk gir uttrykk for.

Så da vet vi det, og kan bruke resten av dagen på å glede oss over at den skjulte gladnyheten har kommet fram.