Her sprenger de fram en ny NS 8141

Hvor store vibrasjoner tåler en bygning – egentlig? For å skaffe grunnlagsdata til ny standard for vibrasjoner er det gjort fullskala sprengningsforsøk. Disse to små husene fikk den verste oppgaven i forsøket.

Leca-bygg med monterte målere.

Leca-bygg med monterte målere. (Foto: Jørn Søderholm)

I et steinbrudd i Våler i Hedmark er det satt opp to små hus. Ikke noe særlig til å bo i, men disse er bygget for et helt spesielt formål: Å finne ut hva som skjer med en bygning som utsettes for kraftige vibrasjoner, og hvor store vibrasjoner som må til før veggene sprekker opp.

Eller sagt på en annen måte: Hvor nært et hus kan du sprenge før huset tar skade?

Annonse

Test til NS 8141

Forrige runde med innføring av en ny rystelsesstandard NS 8141 gikk ikke noe særlig.

For å skaffe grunnlagsdata til den kommende reviderte standarden for vibrasjoner samarbeider Multiconsult, NGI, Solør videregående skole og Standard Norge om fullskala sprengningsforsøk.

Forsøkene er gjort i et steinbrudd i Hedmark som Våler videregående skole bruker til undervisning.

Det ene huset er bygget i Leca, det andre i plasstøpt betong. I løpet av en uke i november har det blitt skutt en rekke salver i steinbruddet, og de små husene har blitt utsatt for stadig kraftigere sprengningsvibrasjoner. Vibrasjonene i grunn og hus har blitt overvåket nøye med måleinstrumenter.

Mellom hver salve har eksperter fra Multiconsult og Norges geotekniske institutt (NGI) undersøkt husveggene på jakt etter sprekker.

Makset ut målerne

Nils Ramstad i Multiconsult og Karin Norén-Cosgriff i NGI.

F.v. Nils Ramstad i Multiconsult og Karin Norén-Cosgriff i NGI. (Foto: Jørn Søderholm)

– Vibrasjonene under den siste salven var så høye at de overskred området for målerne våre. Det vil si høyere enn 250 millimeter i sekundet. Men ingen av husene har fått noen skader, forteller Karin Norén-Cosgriff i en artikkel hos Norsk Standard.

Hun er fagansvarlig for vibrasjoner på NGI, og medlem i Standard Norges komite for vibrasjoner og bygningsskade. Forsøkene er en del av revisjonsarbeidet av vibrasjonsstandarden NS 8141 som gir veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet.

– Målet er at standarden skal bli enklere å bruke. Tidligere har den krevd informasjon som du ikke nødvendigvis har. Det vil vi bort fra, sier Nils Ramstad fra Multiconsult som leder vibrasjonskomiteen i artikkelen hos Norsk Standard.

Vi i Anleggsmaskinen var også der under testsprengningen. Du kan leses mer om dette i vår reportasje i neste utgave.