Gratis satellittdatatjeneste – på millimeter’n

For første gang får Norge en landsdekkende, gratis tjeneste for å kartlegge bevegelser i grunnen. Og det med millimeterpresisjon.

Den 29. november lanserte Norges geologiske undersøkelse (NGU), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Norsk Romsenter en gratis karttjeneste med landsdekkende målinger av bevegelser på overflaten. Forskningsinstituttet Norut i Tromsø har vært sentral i utviklingen av teknologien. Tjenesten bruker radar fra Sentinel-satellitter 700 km over jorden, men kan registrere bevegelser i millimeternivå på overflaten. Dette skriver NGU på sine nettsider.

Her finner du tjenesten

Annonse

Mange har lest om grunnen som synker i Bjørvika i Oslo, en utfordring både i forbindelse med den store utbyggingen som pågår der og ikke minst for den eksisterende bebyggelsen. Tilsvarende innsynking har man vært vitne til i mange andre norske byer, som f.eks. Fredrikstad og Trondheim. Med denne nye nettbaserte karttjenesten, som kalles InSAR Norge, kan man nå følge med på bevegelsene i grunnen helt ned på millimeternivå.

– Dette bør bli et nyttig verktøy for entreprenører og brønnborere som jobber i utsatte områder, uttaler Einar Østhassel, fagsjef Seksjon Ressurs og miljø i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

– Kunnskap om geologi og grunnvannets betydning er pensum i enhver byggesak. Ras, forkastning, grunnforhold, grunnvannsenkning etc. betinger stor grad av entreprenørdokumentasjon i en byggesakshåndtering, og dette verktøyet vil gjøre det arbeidet enklere, rimeligere og mer nøyaktig.

Her kan du lese mer om hvordan InSAR fungerer.