Graver 160 sjakter på Kjeller

Det første hullet i den omfattende miljøkartleggingen på Kjeller flyplass er nå gravd.

Rundt 160 sjakter skal graves i denne omgang, for å kartlegge potensielle forurensninger hos flybasen. Det skriver Forsvarsbygg i en pressemelding.

I løpet av 2023 flytter Forsvaret fra Norges eldste militære flybase, da Stortinget har vedtatt at basen på Kjeller skal avvikles. Etter over 100 år skal området åpnes for allmennheten. En million kvadratmeter skal skifte eier og utvikles. Men før man kan avgjøre hva tomten skal brukes til, er det avgjørende å få oversikt over potensielle forurensninger som kan ligge i jorden.

Annonse

Omfattende kartlegging

Denne første kartleggingen vil gå over tre uker, på tre av ti delområder inne på flyplassen. Det blir gravd hull på to til seks meter, som da blir tatt prøve av og sendt til analyse hos kreditert laboratorium. Samlet sett vil kartleggingen gi en god oversikt over situasjonen på de tre arealene, både med hensyn på forurensning og eventuelt hva som måtte være nedgravd, ifølge pressemeldingen.

Hensikten er å få full oversikt over omfang, risiko og konsekvenser av forurensningen på flyplassen. Straks etter at kartleggingen og tiltaksplan er utarbeidet, vil miljøoppryddingen starte. Forsvarsbygg samarbeider tett med Skedsmo kommune om fremtidig arealformål på Kjeller frem mot 2023, slik at Skedsmo kommune kan realisere sine visjoner om fremtidsbyen Kjeller i et trygt bomiljø.

Nedgravde skatter

– Vi gleder oss veldig. Det er veldig nyttig informasjon som nå innhentes. Det som også er spennende, er at vi skal grave i områder hvor vi vet det kan kanskje ligge militærhistoriske verdier, som deler av gamle militærfly, forteller prosjektleder Pål Skovli Henriksen.