Sammen for samferdsel i nord

Samferdselsforum Nord møtte nylig samferdselstoppene fra de tre nordnorske fylkene.

Samferdselsforum Nord (SFN), som representerer nesten 8000 bedrifter og ca. 250 000 medlemmer, inviterte nylig Geir Ove Bakken, (AP) fra Finnmark, Ivar Prestbakkmo (SP) fra Troms og Svein Eggesvik (SP) fra Nordland for å drøfte behovet for et styrket samferdselssamarbeid i nord. På møtet, som fant sted i Tromsø, deltok også regionveisjef Torbjørn Naimak og avdelingsdirektør Unni Gifstad.

Felles prioriteringer

Lederen for SFN, Bjørn Johansen, som er LO-sekretær i Finnmark, var strålende fornøyd med møtet.

Annonse

– Det er en stor forståelse for betydningen av å samle oss om felles prioriteringer innen samferdselssektoren i Nord-Norge. Skal Nord-Norge beholde, eller aller helst styrke, sin andel av nasjonens samferdselsmidler, så må vi støtte hverandre og slutte opp om felles prioriteringer, sier Johansen i en pressemelding.

SFN-lederen understreker at det er god fart i nordnorsk økonomi for tiden og at veksten i eksporten øker betydelig. Derfor mener han det er nødvendig å ha transportkorridorer til det internasjonale markedet som kan redusere avstandskostnadene og styrke fremkommelighet og regularitet. Det samme gjelder for de muligheter som jernbanen og lufthavner kan åpne for.

Stadig viktigere

Samtlige møtedeltakere konkluderte med at det vil være ytterst fornuftig for den norske stat å styrke alle former for transportløsninger i nord, så lenge det ser ut til at den nordlige landsdel blir stadig viktigere for landets økonomi.

Møtet konkluderte for øvrig med at samferdselstoppene og SFN skal møtes minimum én gang pr år.

SFN arbeider også aktivt med å fremme landsdelens transport og samferdselssaker overfor Storting og regjering.