Ny E6-totalentreprise ut i markedet

I høst kommer totalentreprisen for bygging av nytt E6-kryss i Moelv ut i markedet. Dette er den siste anleggsentreprisen for ny firefelts motorvei fra Kolomoen til Øyer.

Attraktivt

– Utbyggingen av krysset i Moelv skal være et attraktivt prosjekt for markedet. Vi tror også at flere lokale entreprenører vil vise interesse for oppdraget, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet.

Det skal blant annet bygges ny E6 gjennom krysset, kryssbruer, kryssramper, rundkjøringer, lokalveisystem og busslommer.

Annonse

Gjenbruk

– Oppdraget inneholder alt fra stort til smått som trengs for å gjøre krysset komplett. Det er et viktig poeng å gjenbruke mye av det eksisterende krysset, sier Moshagen.

Nye Veier opplyser at det også vil tillegge totalentreprenøren å sørge for koordinering av prosjektering og gjennomføring mot næringsinteressene i området.

– Vi vurderer i tillegg å legge inn noen mindre forberedende arbeider ned mot brustedet for den nye Mjøsbrua i oppdraget, sier Moshagen.

Ferdig i 2020

Reguleringsplanen for krysset ble vedtatt i 2017. Krysset skal ferdigstilles høsten 2020.