Ny Bodø-flyplass: rådgivergruppe valgt

Avinor mottok tilbud fra flere velrenommerte aktører, og etter å ha gjennomført grundig evaluering og forhandlingsrunder er det besluttet å tildele kontrakten til Norconsult.

Ny lufthavn

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet skal det bygges ny lufthavn i Bodø for å få mer plass til byutvikling. Den nye lufthavnen har et anslag på mellom 6,5-7 milliarder kroner, og skal stå klar mellom 2024-2026. Det har vært gjennomført en konkurranse knyttet til anskaffelse av rådgivergruppe i forbindelse med byggingen. Avtalen vil i første omgang gjelde prosjektering i forbindelse med gjennomføring og utarbeidelse av skisseprosjekt. Avinor har opsjoner til å bestille prosjektering også ved gjennomføring av forprosjekt, detaljprosjektering og oppfølging i byggetiden. Dette skriver Avinor i en pressemelding.

– Viktig milepæl

Avinor mottok tilbud fra flere velrenommerte aktører, og etter grundig evaluering og forhandlingsrunder ble det altså besluttet å tildele kontrakten til Norconsult. – Vi er glad for å ha nådd denne viktige milepælen i prosjektet. Kompetanse og erfaring hos nøkkelpersoner, en fornuftig organisering og gjennomføringsmodell, samt konkurransedyktig pris var avgjørende for beslutningen om å tildele denne viktige kontrakten til Norconsult, sier konserndirektør i Avinor, Stine Ramstad Westby i pressemeldingen.

Annonse

– Et av de største og viktigste samferdselsprosjekter

Kontraktens estimerte verdi for skisseprosjekt er 10-15 millioner NOK. Estimert verdi for gjennomføring av alle faser, forutsatt bestilling av samtlige opsjoner: 300-600 millioner NOK. – Det er en enorm tillitserklæring å bli tildelt et av de største og viktigste samferdselsprosjektene i Norge. Norconsult, med underleverandører LPO arkitekter og Archus arkitekter, har omfattende erfaringer fra både store og små lufthavnprosjekter og ser frem til å bidra med vår samlede kompetanse til å skape verdier for Avinor og Bodø. Vi gleder oss til å ta fatt på det spennende og utfordrende oppdraget med Ny lufthavn Bodø, sier konsernsjef Per Kristian Jacobsen i Norconsult.