Maskinkontrollen blir digital

Elektronisk registrering av sakkyndig kontroll rulles ut for fullt. Nå har kontrollørene hos Bulder Verksted fått opplæring.Om ikke lenge skal også maskinførerne kontrollere digitalt – i en app.

– I forbindelse med utviklingen av Maskinregisteret så man at det lå langt flere muligheter i systemet enn et enkelt register over maskiner, sier Maskingrossistenes forening MGF i en pressemelding.

Blant annet skjønte utviklerne hos Stiftelsen Sentralregisteret, sammen med aktører i bransjen, at den årlige sakkyndige kontrollen kunne registreres digitalt. Dette har så langt resultert i et pilotprosjekt som har pågått siden årsskiftet og som kun har involvert noen få utvalgte kontrollører.

Annonse

Nå tas prosjektet ett steg videre og opplæring av et stort antall kontrollører er i full gang.

Overflødig blå-bok

Nylig var ansatte hos Bulder Verksted AS samlet i Drammen for informasjon og opplæring om Maskinregisteret og digital sakkyndig kontroll.

Roar Sømoen fra Stiftelsen Sentralregisteret demonstrerte hele prosessen fra innregistrering av maskin til digital registrering av den årlige sakkyndige kontrollen. Stiftelsen Sentralregisteret (SFS) fikk oppdraget med å utvikle Maskinregisteret av bransjen, med MGF, MEF og EBA som initiativtakere. Den digitale registreringen vil gjøre det enklere for både kontrollør og maskineier, og vil etter hvert gjøre «Kontrollbok for arbeidsutstyr» (blå-boka) overflødig.

Det var mange spørsmål om den nye måten å registrere kontrollen, men alle var enige om at det ville bli enklere og bedre når man ble vant til systemet.

Tusenlapp i gebyr

Kostnaden med hele systemet dekkes av et registreringsgebyr for maskineier på kr 1000,- pr maskin og gjelder så lenge man eier maskinen.

– Dette gebyret dekker all drift og utvikling av systemet. De som har egne systemer for sakkyndig kontroll kan også koble seg opp mot systemet gjennom et API, sier Roar Sømoen hos Stiftelsen Sentralregisteret.

Hans Olav Løen, daglig leder Bulder Verksted AS, skanner QR-koden på den nyregistrerte Kato-maskinen. (Foto: MGF)

Ved eierskifte vil den nye eieren betale et nytt registreringsgebyr på kr 1000,-. Maskineiere og entreprenører får en komplett nettbasert oversikt over sine maskiner. Her kan de få elektronisk tilgang til sakkyndig kontrollrapport og automatisk varsling når det er tid for ny kontroll.

App for maskinførere kommer

Det blir også et system for fillagring, vedlikehold, forenklet flåtestyring, samt daglig- og ukentlig kontroll. Entreprenøren vil kunne presentere alle maskinene for oppdragsgiver med å sende de en link fra Reginn som inneholder all informasjon.

Registeret gjør det også enkelt å rapportere inn maskiner som er tenkt brukt på et prosjekt man skal gi tilbud på.

Med en kommende app for smarttelefon får maskinførere et enkelt verktøy for å gjennomføre daglig/ukentlig kontroll. De kan også sjekke at sakkyndig kontroll er utført. I tillegg får alle sakkyndige kontrollører et felles system der alle kontroller er samlet.

Blant maskinleverandørene som så langt registrerer alle nye og brukte maskiner de selger er Beck Maskin, Rosendal Maskin, Pon Equipment, Hesselberg Maskin, NASTA, Entrack, Volvo Maskin, Liebherr-Norge, Hymax, Bulder og ABS-Maskin. Disse vil også benytte maskinregisteret for sakkyndig kontroll.