Nå kan dumper kjøres med B-førerkort

I høst har det kommet inn en liten men viktig endring i førerkortforskriften. Fra 1. september kan dumpere kjøres på lukket anleggsområde av personer med førerkort klasse B.

Dumpere er en aldri så liten hodepine for mange anleggsentreprenører. Sorte, hvite eller ingen skilter? Registreringspliktig eller ikke? Sperret på 30 km/t, eller høyere hastighet? På offentlig vei eller ikke? Og hva kreves egentlig av papirer for å kjøre dumper?

Maskinførerbevis klasse M6

At man må ha kompetansebevis klasse M6 for å kjøre dem, det vet alle. Men hva slags førerkort må man ha i tillegg?

Annonse

Noen entreprenører følger reglene, og praktiserer førerkort klasse C i tillegg til kompetansebevis på dumpere som går over 30 km/t. Andre har kjørt med redskapsregistrerte dumpere og førerkort klasse B mens noen har tatt tjangsen på å la folk med B kjøre også lastebilregistrerte dumpere.

Her har uklare regler vært til frustrasjon for mange, og et hendig tåkeslør for noen. Men nå har vi nylig fått inn en presisering i Førerkortforskriften som gjør ting mye klarere:

Dumper med førerkort klasse B

Dumpere kan kjøres med førerkort klasse B på lukket område. Uansett størrelse, hastighet og registreringsklasse.

Annonse

Dumperførerne må fortsatt ha M6 kompetansebevis, men det er altså ikke nødvendig med førerkort C for å kjøre dumpere.

– Dette er gledelige nyheter for vår bransje, sier fagsjef Espen Wicken i MEF.

Endring i førerkortforskriften. Dumper kan kjøres på førerkort kl B.

Et «lukket område» vil si at det ikke er tilgjengelig for annen trafikk, med adgang hindret med gjerder, sperrebånd, skilt e.l. Det vil si at normale anleggsveier ved siden av operativ offentlig vei for alle praktiske formål anses som lukket område i denne sammenheng.

Forskriftsendringen ble gjort i midten av august, og trådte i kraft 1. september.

Unntak siden 2010

Men dette er ikke egentlig noe nytt, men en presisering og utvidelse av hva som har vært ståa i årevis.

Førerkortforskriften paragraf 12-6 har helt siden 2010 åpnet for at dumpere som på grunn av sin vekt eller dimensjon ikke kan brukes på offentlig veg, og som faller inn under førerkortkravene for klasse C, på visse vilkår likevel kan føres av personer med førerett for klasse B «på varig fysisk avsperret industriområde mv.».

Og her er det formuleringen om «varig fysisk avsperret industriområde» som har voldt bekymring. Ordet «varig» ble tatt inn i 2012 for å presisere at særreglene IKKE gjelder på vegarbeidsområder eller andre avsperrede områder med slik kjøring i bare kortere tidsrom som fra noen måneder inntil noen år. Kun inne på industriområder, gruver, større steinbrudd og sånt.

– Vegdirektoratet har mottatt tilbakemeldinger om at ordlyden «varig fysisk avsperret industriområde» medfører uheldige konsekvenser for anleggsbransjen. Det er særlig kravet om at området må være et «industriområde» og at den fysiske avsperringen må være «varig», som skaper problemer i praksis. En konsekvens er at ordlyden fratar en stor del av lærlingene mulighet for opplæring på dumper, skriver Vegdirektoratet i høringsnotatet (pdf) forut for forskriftsendringen.

Avstengte anlegg

Bransjen har ofte anlegg som er fysisk stengt for annen trafikk enn egen intern anleggstrafikk. Det gjelder for eksempel i forbindelse med bygging av tunneler og utkjøring av tunnelmasser, og bygging av nye veger hvor disse er helt stengt for vanlig trafikk under byggeperioden.

Etter å ha gjort en ny vurdering er Vegdirektoratet kommet til at bedriftsintern opplæring og kompetansebevis-opplæringen som best kan ivareta sikkerheten ved bruk av dumpere på anleggsområder. Den førerkortrettede opplæringen i klasse C har andre mål, og er på mange måter ikke relevant i denne sammenhengen.

Dumper i rundkjøring

Krysse offentlig vei? Fortsatt førerkort kl C eller dumper registrert som redskap. (Foto: Jørn Søderholm)

Derfor mener Vegdirektoratet at særreglene for dumpere bør kunne gjelde også anleggsområder, ikke bare industriområder. Det er ikke nødvendig å kreve at avsperringen skal være varig. Derfor har ordlyden i forskriften blitt endret fra «varig fysisk avsperret industriområde» til «avsperret område».

Men for anleggsområder er det én viktig ting du må være klar over: Dumperførere med klasse B kan IKKE krysse offentlig vei med «lastebil-dumper». Dersom anleggsveien krysser offentlig vei er det akkurat som før: C for lastebil-dumpere, eller redskap-registrert dumper og klasse B.