Bur ikke nødvendig på gamle borerigger likevel

Husker du Arbeidstilsynets bastante krav om at alle borerigger MÅ ha vernebur? Det er ikke nødvendig likevel. Nå har tilsynet blitt enig med bransjen: Alle vil helst ha fysisk eller elektronisk vern, men nødstoppsnor kan være godt nok. På én betingelse.

– Arbeidstilsynet gikk hardt ut, med krav som ble oppfattet som at alle borerigger skal ha bur. Inkludert kostbar og lite hensiktsmessig ombygging av eldre rigger. Nå har Arbeidstilsynet langt på vei gått tilbake på det. De tillater nå at nødstoppsnora er sikring nok.

Det sier fagsjef Njål Hagen i Maskingrossistenes forening, MGF.

Annonse

Skriftlig vurdering

Det forutsetter vel og merke at det er gjort en skriftlig vurdering på hvorfor vern som hindrer adgang til faresonen ikke er praktisk mulig å ettermontere på riggen.

En veiledningsbrosjyre for vern mot roterende deler går i trykk i september. Her gis det en oppklaring og veiledning, utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra hele bransjen. Inkludert Arbeidstilsynet.

Krav om bur – fysisk eller elektronisk – har vært omdiskutert gjennom flere år i bransjen, etter at Arbeidstilsynet gjennom artikler i Anleggsmaskinen krevde at alle borerigger skal ha vern mot roterende deler.

Standard fra 2015

Nye rigger etter 2015 leveres med vern som standard, men Arbeidstilsynet krevde at også eldre rigger skulle bygges om med et slikt vern.

Det er altså dette kravet om ombygging av eksisterende rigger som nå er lagt dødt. Eller i alle fall redusert i styrke, ved at det i den kommende veilederen anbefales å bygge om eksisterende rigger med fysisk bur eller elektroniske løsninger som beskytter operatøren mot å bli skadd av borestrengen.

For de som ikke ønsker å følge denne anbefalingen slår veilederen fast at regelverket er som det har vært hele tiden.

Det betyr i praksis at nødstoppsnora fortsatt er et tilstrekkelig sikringsmiddel for å oppfylle forskriftskrav på borerigger bygget før 2015.

Krever ekstra tiltak

Det er en viktig betingelse ved den muligheten: Når nødstoppsnorer erstatter vern – fysisk eller annet, skal det i tillegg iverksettes tiltak som hindrer personer å komme i kontakt med roterende deler.

Et eksempel på dette kan være å utarbeide egne rutiner for bruk av den konkrete typen rigg.

– Regelverket er som det alltid har vært. Veilederen trengs for å rydde opp i usikkerheten som har vært i bransjen i «bur-saken». Vi har prøvd å gjøre veilederen så enkel og praktisk som mulig. Den er viktig for brukerne av rigger. Men vi håper at også eierne får veilederen inn på sine skrivebord. Den gir en god klargjøring av hvilket ansvar man har som arbeidsgiver, sier Njål Hagen i MGF.

Positiv trygghet

Kompetansesjef Terje Eikevold i MEF er glad for at bransjen nå har blitt enige med Arbeidstilsynet om hva som gjelder i forhold til vern mot roterende deler på mobile borerigger.

– Det er positivt at den gir eiere med rigger eldre enn 2015 veiledning om hvilke vurderinger og tiltak som er nødvendige for å bidra til en trygg arbeidsplass for sine ansatte, sier Eikevold.

Dette sier veilederen

Her er en oppsummering av de mest sentrale punktene i veilederen arbeidsgruppa nå har blitt enig om:

  • Alle sikkerhetsanordninger boreriggen opprinnelig ble levert med skal fungere.
  • Borerigger produsert før 2015 skal som hovedregel ha montert en eller annen form for vern som hindrer adgang til faresonen. Fastmontert bur, radiovern eller infrarød sensor er best egnet.
  • Borerigger produsert før 2015 skal som et minimum ha nødstoppsnor ved borestrengen.
  • Ved bruk av nødstoppsnorer skal det gjøres en skriftlig vurdering på hvorfor vern som hindrer adgang til faresonen ikke er praktisk mulig å ettermontere.
  • Nødstoppsnorer hindrer ikke adgang til roterende borestang, men hvis snorene er riktig plassert, vedlikeholdt og fungerer korrekt kan de dempe eventuell skade ved berøring av borestangen.
  • Når nødstoppsnorer erstatter vern skal det iverksettes tiltak som hindrer personer å komme i kontakt med roterende deler. F.eks rutiner for riggen.
  • Der det er praktisk mulig skal det være påmontert to nødstoppsnorer. Snorene skal være maksimalt 150mm fra borestrengen og må kunne justeres hvis diameteren på borestrengen varierer.
  • Nødstoppsnoren(e) skal stoppe rotasjonen umiddelbart, dvs. innen 1/2-1 omdreining av borestang.
  • Nødstopp skal aktiveres hvis nødstoppsnoren kuttes og hvis komponenter i systemet er defekte.