Setter opp viltgjerder langs Nordlandsbanen

Bane NOR skal redusere påkjørselsfaren for dyr langs Nordlandsbanen. Garda Sikring vant anbudet om å sette opp nye viltgjerder på strekningen.

Spesielt er det fokus på den 55 km lange strekningen mellom Skog og Kvalfors Bru. 18 km viltgjerder settes opp denne høsten, noe som utgjør ca. 7500 gjerdestolper. Langs denne strekningen har det vært spesielt stor påkjørselsfare for tamrein. Bare i perioden 2013-2016 ble 2000 reinsdyr påkjørt ved Nordlandsbanen. Dette skriver Garda Sikring i en pressemelding.

Arbeidet med å sikre strekningen er allerede godt i gang, og målet er at strekningen skal være ferdig i utgangen av november i år. Det er krevende terreng på store deler av strekningen, men i løpet av de første ukene har det blitt satt opp mer enn 4000 meter med stolper, og i underkant av 500 m ferdig viltgjerde.

Annonse

Kontrakten på prosjektet er på 37,5 millioner kroner.

Arbeidet med å sikre strekningen er allerede godt i gang, og målet er at strekningen skal være ferdig allerede i utgangen av november i år. (Foto: Garda Sikring).

Arbeidet med å sikre strekningen er allerede godt i gang, og målet er at strekningen skal være ferdig i utgangen av november i år. (Foto: Garda Sikring).