Jobber med standard for HK-fester

HK-fester kan bli inndelt etter sikkerhetsnivå. MGF og utstyrsleverandørene jobber med en ny standard. Skal rangere HK-fester etter hvor godt de sikrer mot at redskap faller av.

Nylig ble Klepp Mek med i Maskingrossistenes forening (MGF). Fra før er de andre større skuffe- og utstyrsleverandørene også medlem. Når har MGF tatt tak i en sak som kan komme til å merkes godt ute i norske gravemaskiner på sikt: Inndeling av HK-fester etter sikkerhetsnivå.

Skuffer falt av

2017 var "all time high" når det gjelder salg av anleggsmaskiner, sa Njål Hagen og pekte på salgstallene for de ulike maskintypene. (Foto: Runar F. Daler).

Fagsjef Njål Hagen i MGF. 2017 var «all time high» på salg av maskiner. I 2018 ser det ut til å bli enda flere. (Foto: Runar F. Daler).

– Ja, vi jobber med en HK-feste-standard. Leverandørene er med på dette arbeidet. Vi begynte å jobbe med saken etter flere tilfeller der skuffer falt av under arbeid. I ett av tilfellene resulterte det i en ulykke med dødelig utfall, sier fagsjef Njål Hagen i MGF.

Annonse

De siste årene har produsentene av skuffer, tilter, redskaps- og HK-fester laget ulike anordninger som varsler når redskap ikke er riktig låst eller også hindrer at redskapen faller av maskinen hvis låsen slipper.

Inndeling etter sikkerhetsnivå

– Revisjonsgruppa i MGF har invitert alle HK-festeleverandørene med på dette arbeidet. Her skal det lages forslag til inndeling på sikkerhetsnivåer på HK-fester. Det finnes anordninger fra nesten ingen sikring til solid beskyttelse mot fall, sier Hagen.

Han påpeker at det foreligger en betydelig underrapportering av tilfeller der skuffer og andre redskaper faller av maskiner. Uhell som resulterer i personskader blir ofte kjent og rapportert, ofte gjennom media.

Hvor mange nesten-ulykker og hendelser uten personskader som forekommer finnes det ingen tall på.

Førerfeil, ikke utstyrssvikt

– Nesten alltid viser det seg at redskapen ikke var skikkelig festet i utgangspunktet, og at det faller av den grunn. Svikt i selve HK-festet er sjeldent. De fleste har nå sikring mot fall. Denne saken blir det jobbet mye med utover høsten, sier fagsjef Njål Hagen i MGF.

Gjennom flere reportasjer har vi i Anleggsmaskinen satt søkelys på redskaps- og HK-fester. Nærmere bestemt villniset av ulike anordninger og betjeningsløsninger på redskapsfester. I mange tilfeller har selv erfarne maskinførere problemer med å finne ut av betjeningsløsningene på redskapsfester når de setter seg opp i maskiner de ikke kjenner fra før.

Betjeningsløsningene er ikke tema for prosjektet. Her dreier det seg om sikkerhetsnivåer på fysiske virkemidler som hindrer redskap i å falle av.

Det er ikke fastsatt konkret hva arbeidet skal ende opp i, og det er heller ikke satt noen tidsfrist.