Framtidstro og utfordringer i anleggsbransjen

Norsk anleggsbransje har gode tider og er optimister. Likevel er det skyer i horisonten. – Bedriftene har framtidstro, men tilgangen på fagarbeidere bekymrer, sier MEF-sjef Julie Brodtkorb.

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) la i dag frem sin halvårlige analyse om utviklingen i anleggsbransjen. Analysen viser stor framtidstro og optimisme blant medlemsbedriftene. 699 medlemsbedrifter har deltatt i en medlemsundersøkelse rett før fellesferien.

– 93 prosent av de som har svart melder om god oppdragsmengde. Det er mye aktivitet der ute og forventningene er store. Det er selvsagt oppløftende, sier Julie Brodtkorb, som er administrerende direktør i MEF.

Annonse

Høy aktivitet

Tallene viser at antallet bedrifter som har så god oppdragsmengde at de vurderer å øke antallet ansatte har økt betraktelig fra tilsvarende undersøkelse i fjor.

– Anleggsbransjen er en vekstnæring, og små og store bedrifter over hele landet har mye på gang. Siden viser tallene også at 70 prosent av bedriftene har ledig kapasitet de neste seks månedene, så jeg vil anbefale byggherrer og oppdragsgivere om å ta fram planer og engasjere våre flinke entreprenører, sier Brodtkorb.

MEFs analyse inneholder tall fra Prognosesenteret og disse viser stor vekst de nærmeste årene. Anleggsinvesteringene ble i juni anslått til over 90 mrd. kroner for 2018. Dette er en økning på nesten 15 mrd. kroner i forhold til 2017. Til neste år beregner senteret at anleggsinvesteringene vil passere 100 mrd. kroner.

Utfordringer

Svarbedriftene i undersøkelsen har blitt spurt om hva de mener er deres største utfordring de neste fem årene. Brodtkorb oppsummerer følgende av tilbakemeldingene fra svarbedriftene:

– Det første er å få nok fagarbeidere. Her er vi avhengig av at myndighetene øker antallet skoleplasser slik at entreprenørene får den kompetansen de etterspør. Det andre er at det kommer et jevnt tilsig av oppdrag hele året slik at kapasiteten til entreprenørene utnyttes best mulig. Og det tredje er at konkurransen må skje på like vilkår. Mange er urolige for utviklingen når det gjelder useriøse aktører i bransjen. Entreprenører, oppdragsgivere og politikere må i fellesskap sørge for at det er de seriøse som blir stående igjen som vinnere, avslutter Brodtkorb.