Alle turbiner på plass i Roan vindpark

Etter vel 600 tunge løft og like mange spesialtransporter ble den siste av vindmøllene i Roan vindpark montert den 13. august. Med sine 71 turbiner og 256 MW i effekt blir vindparken Norges største når den er helt ferdig før jul.

Anleggsmaskinen har tidligere skrevet en lengre reportasje om kjempeprosjektet, hvor maskinentreprenøren Johs. J. Syltern har vært en sentral aktør. Nå nærmer det seg altså ferdigstillelse.

Roan vindpark er den første av de seks vindparkene til Fosen Vind som ferdigstilles. Arbeidet med adkomstveiene tok til i april 2016, og i mai tidligere i år ble den første vindmøllen reist. Etter tre måneder er alle turbiner og de fleste andre mekaniske komponenter på plass. Det skriver Fosen Vind i en pressemelding.

Annonse

3,4 millioner kilowattimer produsert

Nå vil alle komponenter testes og kontrolleres, og etter planen vil Roan vindpark være i kommersiell drift før jul i år. I fjerde kvartal vil vindparken ha full tilgang til kraftnettet og det gir muligheter for full produksjon i perioder. I løpet av installasjonsperioden er det allerede produsert 3,4 GWh (3,4 millioner kilowattimer), og når anlegget er i full drift ventes vindparken å produsere rundt 900 GWh (900 mill. kilowattimer) i året.

600 spesialtransporter

Alle komponenter er fraktet med spesialtransport fra Monstad kai i Åfjord til vindparken i Roan kommune. Vel 600 transporter er gått på kveldstid, uten problemer av betydning.

Anleggsområde ut året

– Vi vil takke publikum og trafikanter for forståelse og smidighet de siste tre månedene. Det har bidratt til at transportene på offentlig vei er gjennomført på en trygg måte for alle parter. I vindparken vil det fortsatt være mye aktivitet og trafikk ut året, og vindparken vil fortsatt være et anleggsområde og stengt for publikum. Først etter at anlegget er satt i kommersiell drift vil ikke-motorisert ferdsel som hovedregel være tillatt, sier Terje Olsen, prosjektleder for Roan vindpark i Statkrafts utbyggingsorganisasjon, som bygger vindparkene på vegne av Fosen Vind.

Storheia til våren

Neste vår og sommer skal turbiner installeres i vindparkene på Storheia i Åfjord og i Hitra 2 på Hitra. De tre siste vindparkene til Fosen Vind utstyres med vindmøller først i 2020.