Robotene tar over

Robotsortering av bygg- og anleggsavfall er på full fart inn i markedet, skal man tro det som ble vist IFAT-messa i Tyskland nylig.

– Stortinget har vedtatt høye mål for materialgjenvinning av alt avfall i Norge; 50 prosent av husholdningsavfallet og hele 70 prosent av bygg- og anleggsavfallet skal materialgjenvinnes. I Norge er vi i dag i ferd med å bygge ut flere moderne sorteringsanlegg for husholdningsavfall. I Oslo fokuseres det på optisk sortering, på Romerike går det i nærinfrarødt lys (NIR), mens det i Trondheim jobbes med en tredje løsning, som har fått navnet SESAM, en forkortelse for Sentralt Ettersorteringsanlegg i Midt-Norge, forteller MEFs fagsjef for avfall og gjenvinning, Sverre Huse-Fagerlie til Anleggsmaskinen.

Finske Zen Robotics, som bl.a. har et anlegg i drift i Malmö, går ut på å programmere én enkelt robotarm til å lynraskt og presist sortere ut en rekke ulike materialer fra et avfallsbånd. (Foto: Runar F. Daler).

Finske Zen Robotics, som bl.a. har et anlegg i drift i Malmö, går ut på å programmere én enkelt robotarm til å lynraskt og presist sortere ut en rekke ulike materialer fra et avfallsbånd. (Foto: Runar F. Daler).

Lynraske robotarmer

– Det finnes altså flere ulike avfallssorteringsløsninger på markedet allerede. Men det er kun for husholdningsavfallet. På IFAT ser vi imidlertid starten på automatisk finsortering av bygg- og anleggsavfall, og det skjer ved hjelp av robotarmer. Slikt avfall består gjerne av større og tyngre fraksjoner, og det er litt av grunnen til at robotsortering er så godt egnet, sier Huse-Fagerlie.

Annonse

– Det finnes allerede flere leverandører på markedet med ulike løsninger. Finske Zen Robotics’ system, som bl.a. har et anlegg i drift i Malmö, går ut på å programmere én enkelt robotarm til å sortere ut en rekke ulike materialer fra et avfallsbånd. Dette gjøres ved hjelp av en kombinasjon av metallsensorer, nærinfrarøde sensorer, fargesortering, 3D-sensorsystem og andre finurlige innretninger. Systemet er så intelligent at det faktisk kan læres opp til å bli stadig bedre og mer presis. Og robotarmene er både lynraske og presise. Likeledes har selskaper som f.eks. Bollegraaf og OP Teknik sine konkurrerende løsninger med robotarmer, forteller han engasjert.

Svenske OP Teknik satser på mange armer som sorterer hver sin fraksjon. (Foto: Runar F. Daler).

Svenske OP Teknik satser på mange armer som sorterer hver sin fraksjon. (Foto: Runar F. Daler).

Stort potensial i Norge

– Jeg er overbevist om at sorteringsroboter vil kunne hjelpe oss til å nå målet om 70 prosent materialgjenvinning. Norge vil sannsynligvis være et primærmarked for dette, i og med at vi har god råd og dyr arbeidskraft. Jeg tror derfor vi vil se stadig flere slike anlegg rundt om i landet. Likevel vil jeg presisere at det viktigste og meste av arbeidet fremdeles må gjøres ved hjelp av god, gammel kildesortering ute på bygge- og anleggsplassene, slår han fast.