Fem nye år med samfunnskontrakt

På dagen fem år etter at anleggsgartnerbransjen i Bergen inngikk en samfunnskontrakt med Stend vgs., satte partene seg sammen for å evaluere og løfte blikket fremover mot de neste fem årene.

– Samarbeidet mellom anleggsgartnerbransjen i Bergen og Stend videregående skole er helt nødvendig for å rekruttere lærlinger til en bransje i vekst, sier daglig leder Geir Boge i Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB) i Hordaland og Nord-Rogaland i en pressemelding.

Han var blant pådriverne da åtte anleggsgartnerbedrifter samlet seg til en dugnad for å få opp rekrutteringen til faget i 2013, og har fulgt utviklingen i Bergen og Hordaland tett siden da.

Annonse

1+3-løp

– Det vi fikk til i 2013 var å samles om helt konkrete mål innenfor de nokså generelle målsetningene som samfunnskontrakten mellom regjeringen, LO, NHO, KS, Unio, Virke, YS, Spekter og Maskinentreprenørenes forbund av 2012 (ekstern lenke) legger opp til, sier han.

Modellen anleggsgartnerbransjen i Bergen og Stend vgs. har samlet seg rundt er et 1+3-løp, hvor elevene gjennomfører Vg1 ved skolen med en høy andel programfag på timeplanen, og deretter tre års læretid hvor bransjen garanterer læreplass.

– Det tradisjonelle 2+2-løpet har mange gode sider, men løpet vi kjører ved Stend er nok bedre egnet for dem som er motivert for en yrkesfaglig utdanning og ønsker å få rask befatning med faget. Vi holder ikke elevene på skolebenken lenger enn vi må, og gir dem i stor grad tilpasset undervisning. Samtidig er det klart at det er begrenset hva elevene rekker over i løpet av ett skoleår, så det faller et stort ansvar på lærebedriftene for den videre opplæringen, forteller Boge.

Mangler egen fagkode

Den største utfordringen for tilbudet på Stend er synligheten.

– Både vi og Stend vgs. jobber aktivt og målbevisst for å markedsføre anleggsgartnerutdanningen ved skolen. Her har vi imidlertid en stor barriere av det formelle slaget. Tilbudet vårt er i dag ”gjemt” under Vg1 naturbruk, og i mangel på en egen fagkode må søkerne søke seg til denne linjen og deretter søke seg manuelt videre til anleggsgartnerklassen. Dette er ikke noen god løsning for noen av partene, og vi forstår at rådgivere, inspektører, ungdomsskoleelever og foreldre ikke skjønner dette. Derfor har vi et sterkt behov for at fylket ikke vil gi oss en egen kode for faget. Vi opplever rett og slett at selv motiverte elever ikke finner faget vårt i fylkeskommunens systemer, og da sliter vi, sier han.

Fem nye år

Nettopp problemstillingen med en egen kode var det sentrale diskusjonstemaet da bransjen evaluerte de fem første årene ved Stend, og dette vil ha fokus fremover. Bortsett fra dette var partene enige om at samarbeidet hittil har fungert bra, og alle de åtte firmaene som har deltatt i samfunnskontrakten de fem siste årene har forpliktet seg for fem nye år.

Dette er Anleggsgartnermester Askeland AS, Anleggsgartnermester Wikholm AS, Anleggsgartnermester Magne Løvaas AS, Anleggsgartnermester Svein Boasson AS, Gravdal Hage & Anlegg AS, Jan’s hageservice AS, Tommys Hage og Anlegg AS og Bergen Bydrift AS.

Nye aktører siden sist er Os Hageservice AS og Olsen & Indrøy Hage og Anlegg AS, mens OKAB og Stend vgs. er de øvrige partene i avtalen.

Formålet med kontrakten

Av kontrakten følger det at samfunnskontrakten skal bidra til langsiktig og forutsigbar tilgang på kvalifisert arbeidskraft innenfor anleggsgartnerfaget i Hordaland og spesielt Bergen, fra videregående nivå.

Kontrakten er gjensidig forpliktende for partene og skal bidra til synlige resultater gjennom konstruktivt engasjement og samarbeid, der partenes kompetanse og gjensidige erfaringsutveksling er sentralt.