Verdens høyeste trehus tåler brann

Anleggsmaskinen har tidligere skrevet en omfattende prosjektreportasje om Mjøstårnet, som blir verdens høyeste trehus. Mange lurer sikkert på hvordan det er med brannsikkerheten. Skeptikerne kan ta det med ro; høyhuset er brannsikkert.

– Brannsikringstiltakene som er gjort i Mjøstårnet gjør at trebygningen er langt sikrere enn en tilsvarende bygning med tradisjonell stål- og betongkonstruksjon. Mjøstårnet er et av de sikreste byggene langs Mjøsa, og vil tåle selv en omfattende brann, sier Even Andersen i en pressemelding fra Moelven Industrier. Andersen er brannrådgiver i Sweco Norge AS, selskapet som har ansvaret for brannsikkerheten i bygget.

– Mye har skjedd siden Ålesund brant

Mjøstårnet blir 81 meter høyt fordelt på 18 etasjer. Når det står ferdig i 2019 vil det være verdens høyeste trehus. Tre er et brennbart materiale, og fram til 1997 var det forbudt å bygge trehus høyere enn tre etasjer i Norge. Dette skyldes den gamle «Murtvangloven», som ble til etter bybrannen i Ålesund i 1904.

Annonse

– Mye har skjedd siden Ålesund brant, og vi i Moelven har lang erfaring med å bygge høye og brannsikre trehus. Nøkkelen ligger i konstruksjonen og bruken av limtrebjelker, sier direktør Rune Abrahamsen i Moelven Limtre.

Limtrekonstruksjonene brenner ikke alene

Mange kjenner seg nok igjen etter å ha lagt en svær kubbe i peisen. Den vil ikke brenne opp så sant man ikke fyller på med småved etter hvert. Den store kubben vil fort få et lag med kull på seg, men bålet dør etterhvert ut av seg selv.

Verdensrekorden som reiser seg ved Mjøsa er konstruert for å tåle et fullstendig brannforløp. Med det menes en brann som får utvikle seg fritt uten aktiv slokkeinnsats.

– Limtrekonstruksjonene beholder bæreevnene i et fullstendig brannforløp. Våre branntester viser at limtre får et beskyttende lag av kull som gjør at brannen ikke klarer å underholde seg selv, og den dør ut. Selv etter lang tids branneksponering vil en limtrekonstruksjon med så solide dimensjoner som blir brukt i Mjøstårnet ha en tilstrekkelig stor bærende kjerne av friskt trevirke. Konstruksjonene er også plassert med så stor innbyrdes avstand at en brann ikke klarer å holde liv i seg selv når det kun er konstruksjonene som brenner. Derfor ramler ikke tårnet sammen, selv etter en fullt utviklet brann i innredningen, sier brannrådgiver Andersen.

Ekstratiltak mot brann

I tillegg til at Mjøstårnet er konstruert for å tåle et fullstendig brannforløp, er det lagt inn en del ekstratiltak som man normalt ikke ville hatt i en vanlig bygning av stål og betong (se egen faktaboks). For eksempel er fasaden sikret mot brannspredning, bygget har et ekstra kraftig sprinkelanlegg og hvert enkelt rom i hver etasje er utformet som en enkelt branncelle. Dette er gjort for at flammene ikke skal kunne spre seg så lett videre til neste rom.

Se filmen om brannsikkerhet i verdens høyeste trehus her:

Hva om det brenner i Mjøstårnet?:

6 grunner til at Mjøstårnet er brannsikkert

  1. Limtrekonstruksjonene: Limtrekonstruksjonene har så solide dimensjoner at de beholder bæreevnen gjennom et fullstendig brannforløp. Limtrekonstruksjonene er plassert slik at de ikke påvirker hverandre ved en brann.
  2. Sprinkleranlegg: Et toppmoderne sprinkleranlegg dekker bygningen innvendig og utvendig. Det skiller seg fra et tradisjonelt sprinkleranlegg ved at det er dimensjonert for å kunne avgi større vannmengder, det har en uavhengig ekstra vannkilde, og større grad av overvåkning.
  3. Tilrettelegging for brannvesenet: Eget kontrollrom med grafisk oversikt som muliggjør rask og effektiv slokkeinnsats. Brannalarmen har direkte overføring til brannvesenet og vannforsyningen til brannvesenet er fordoblet. .
  4. Brannstrips: Det svakeste punktet i en trekonstruksjon ved brann er stålet som blir brukt i selve knutepunktet i konstruksjonen. Limtrekonstruksjonen har derfor brannstrips for å beskytte stålplatene og dyblene i knutepunktene og skjøtene. Brannstripsene består av et stoff som utvider seg 20 ganger ved 150 grader celsius. Stripsene beskytter stålet mot temperaturøkning, tetter igjen åpninger og hindrer brannspredning.
  5. Brannceller: Hver enkelt etasje, leilighet og hvert hotellrom er konstruert som en separat branncelle som vil begrense spredning av brann.
  6. Sikring mot brannspredning i fasade: Ytterveggelementene er innsatt med et brannhemmende materiale og hulrom i fasaden er brutt i hver etasje.

(Kilde: Moelven Industrier ASA)