Rekord-rør

Pipelife lanserer rekordstore DV-rør med Nordic Poly Mark, produsert ved fabrikken i Surnadal.

Et våtere, varmere og villere klima skaper stadig større utfordringer når det gjelder å kontrollere økte overvannsmengder, senest demonstrert her hjemme i vår. Rørleverandøren Pipelife Norge har tatt konsekvensene av dette og kan nå, som eneste rørleverandør, tilby dobbeltveggede PP-rør med nominell innvendig diameter (DN/ID) 1200 og 1400 mm – med kvalitetsmerket Nordic Poly Mark. Nå håper Pipelife at Europas største rør av denne typen – produsert ved fabrikken i Surnadal – skal bli en slager på de mange infrastrukturanleggene rundt om i Norge – og i utlandet,. Dette ifølge en pressemelding fra Pipelife.

Krevende innovasjonsprosjekt

Produktsjef i Pipelife Norge, Bård Moen, innrømmer at det har vært et krevende arbeid å utvikle rør som tilfredsstiller kundenes krav til både funksjonalitet, brukervennlighet og de strenge kvalitetskravene i Nordic Poly Mark.

Annonse

– Dette har vært et utfordrende og langvarig innovasjonsprosjekt for både utviklingsavdelinga og produksjonen vår, men nå har vi altså klart det som ingen har lyktes med før – å lage et stort PPDV-rør med integrert muffe og som møter alle kravene i Europas strengeste rør-standarder. Derfor er vi nå først og fremst veldig fornøyde med og forventningsfulle til det å kunne tilby produktene til entreprenører, veibyggere, kommuner og andre av våre kunder, som også har ventet tålmodig på denne milepælen, sier Moen, som tidligere har hatt PP DV-rør opp til ID 1000 mm i sin portefølje.

Overgang fra betongrør

Det vil være behov for de nye Pragma Infra-rørene både som stikkrenner gjennom vei og andre steder der store mengder overvann skal håndteres, ifølge pressemeldingen. Pipelifes salgssjef på VA, Ragnar Holth, møter stor interesse for Pragma Infra – spesielt fra entreprenørene på de store veiprosjektene.

– Vi står jo bare i startgropa av en rekordaktivitet når det gjelder nye, store vei- og baneanlegg i Norge de kommende tiårene, og vi ser for oss at de store Pragma Infra-rørene vil kunne forsterke overgangen fra de tradisjonelle betongrørene, til denne nye generasjonen av lette, store og robuste plastrørsystemer, sier Holth.

– Først ute med miljødeklarasjoner

Siden det som i dag er Pipelife Norge på slutten av 80-tallet utviklet det Pragma-rørkonseptet som i dag er et ledende europeisk system, har rørmiljøet i Surnadal vært fremst på dette området i det internasjonale Pipelife-konsernet. Salgs- og markedsdirektør Trond Skogseth tror at de store Pragma Infra-rørene vil befeste denne posisjonen og at det ligger betydelige eksportmuligheter for de nye dimensjonene.

– Vi opplever at våre søsterselskaper i hele Europa er veldig interesserte i disse produktene. Å kunne arbeide med lette og robuste plastrørprodukter, i stedet for tunge betongsystemer, har ikke minst en stor HMS- og miljøgevinst. Pipelife har, som eneste rørleverandør i Norge, publisert miljødeklarasjoner (EPD-er) på disse og flere andre av rørene våre. I forhold til en del andre rørsystemer setter store DV-rør av PP merkbart mindre CO2-avtrykk i sitt livsløp. Vi forventer at kommuner, byggherrer, grossister og andre bransjeaktører vil utnytte muligheten disse produktene gir de til å forbedre sine miljøegenskaper, sier Skogseth.

Sjøveien til Europa

Frakt av så store rør til resten av Europa er naturligvis en utfordring, men fra havna i Surnadal kan vi på store prosjekter frakte med båt, noe som også gir en miljøgevinst sammenlignet med biltransport, sier Skogseth, som er forventningsfull med tanke på mottakelsen de store rørene vil få.

– Det er alltid spennende å lansere slike nyvinninger, men vi håper at den største utfordringen vår blir å ha nok kapasitet til å betjene det behovet vi vet er der – både innen- og utenlands. Vi er klare til å ta imot ordrene og forventer å ha faste og betydelige leveranser av disse prosjektproduktene, i alle fall fra etter ferien, avslutter Skogseth.