Vegvesenet setter ned foten

Utestenger underentreprenør på grunn av regelbrudd.
– Flere byggherrer burde ta grep slik Statens vegvesen her gjør for å sørge for like konkurransevilkår som premierer seriøse aktører, sier MEF-sjef Julie Brodtkorb.

Fredag 13. april ble det kjent at Statens vegvesen ikke godkjenner firmaet KHVAS som underleverandør inntil brudd på lønns- og arbeidsvilkår er brakt i orden. Dette gjelder for alle kontakter i Statens vegvesen på landsbasis.

Underbetaling og HMS-brudd

Underbetaling av ansatte og vesentlige brudd på regler for helse, miljø og sikkerhet, er årsak til reaksjonen, ifølge Vegvesenet.

Annonse

– Hvis vi ikke setter foten ned for brudd på tariffavtaler og bestemmelser i kontraktene, så får vi en nedadgående spiral i bransjen, sier avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Vegdirektoratet, i en pressemelding.

– Firmaer som kan vinne mange anbud ved å underbetale ansatte, vil trekke hele bransjen med seg nedover, legger hun til.

Adm. dir. i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Julie M. Brodtkorb. (Foto: Runar F. Daler).

MEF-sjef Julie Brodtkorb mener det må slås ned på de useriøse aktørene. (Foto: Runar F. Daler).

MEF hyller tiltaket

– Flere byggherrer burde ta grep slik Statens vegvesen her gjør for å sørge for like konkurransevilkår som premierer seriøse aktører, sier administrerende direktør i MEF, Julie Brodtkorb, til Anleggsmaskinen.

– Når aktører som driver sosial dumping får operere og gjerne vinner anbud på grunn av lavere priser, ødelegger det for de som er og skal være aktørene i vår bransje. De som bryter norsk lov må tas, slår hun fast.

Første gang

Hensynet til rettferdig konkurranse tilsier at konsekvensene skal være tydelige og følbare, ifølge Vegvesenet. Vedtaket kan få konsekvenser for oppdrag knyttet til de nylig tildelte asfaltkontraktene i hele landet. Det er første gang Vegvesenet går til et slikt skritt.

Uanmeldte kontroller

Krimseksjonen i Vegvesenet gjennomførte sammen med Statens vegvesen Region vest uanmeldte kontroller på tre av Vegvesenets anlegg i november i fjor. Krimseksjonens kontroller viste at KHV kuttet kostnader ved manglende betaling av overtid, manglende dekning av reisetid, reiseutgifter og diett. I disse tre kontrollene ble det alene avdekket ubetalt overtid på 330.000 kr, ifølge pressemeldingen.

Vegvesenets vedtak har ingen bestemt tidsramme, men gjelder inntil det kan dokumenteres at ansatte har fått etterbetalt og andre kritikkforhold er rettet opp.

Vil følge en streng linje

– Statens vegvesen kommer til å føre en streng linje i saker der vi kan påvise brudd på regelverk og kontrakter innenfor vårt område, uttaler Vegvesenet.