Styrt boring – to ukers jobb på to dager

Nylig ble det boret et 160 meter langt hull og trukket en 630 mm rørledning i bakken i Drammen – og det på kun et par dager.

Skulle samme jobben vært gjort med konvensjonell graving og rørlegging hadde det tatt to-tre uker. Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Rørtrekking på noen timer

Det danske borefirmaet Østgaard startet jobben med å bore en såkalt pilotstreng fra krysset i Telthusgata og vestover mot Knoffs gate på Strømsø. Total lengde på boringen var om lag 160 meter.

Annonse
160 meter av denne er nå lagt i bakken uten graving. (Foto: Kjell Wold).

160 meter av denne er nå lagt i bakken uten graving. (Foto: Kjell Wold).

Boringen ble gjort på snaut halvannen dag. Trekkingen av røret gikk unna på fire-fem timer.

– Vi valgte denne løsningen med styrt boring forbi mur og støyskjerm langs kirkegården, fordi konvensjonell grøft og bratt skråning her kunne medføre utrasing av mur/støyskjerm, forteller kontrollingeniør Thomas Gienke i Statens vegvesen.

Først bores hull. så trekkes røret tilbake gjennom borehullet. (Foto: Eugen Myhr).

Først bores hull. så trekkes røret tilbake gjennom borehullet. (Foto: Eugen Myhr).

Sparer plass og tid

Med styrt boring unngikk man også en potensiell fare for inngrep innenfor grensene til kirkegården. Styrt boring er dermed et godt alternativ til graving, da det både er plassbesparende og ikke minst tidsbesparende.

En konvensjonell grøft på den samme strekningen ville i beste tilfelle bli utført med omlag 12-15 meter pr dag. Det kunne gitt 11-14 arbeidsdager pluss ekstra arbeider med kryssingen av Knoffsgate, skriver Statens vegvesen.

– Nå ble jobben utført på to-tre dager, forteller Thomas Gienke.