Klimavennlig kvalitetsasfalt på nye E6

Veidekke industri AS skal levere 520 000 tonn lavtemperaturasfalt til E6 Kolomoen-Moelv i Hedmark.

Lavtemperaturasfalt er mer klimavennlig og har like god holdbarhet som tradisjonell asfalt. Asfalten skal produseres lokalt ved Veidekkes fabrikk på Sørli i Stange. Dette skriver Nye Veier i en pressemelding.

Norges lengste

Asfaltavtalen er inngått mellom Veidekke industri AS og totalentreprenørene Hæhre entreprenør og Veidekke entreprenør, som bygger E6 fra Kolomoen til Moelv for Nye Veier. Asfaltjobben blir Norges lengste oppdrag målt i km på en firefelts motorvei levert fra ett og samme asfaltproduksjonsanlegg.

Annonse

– Nye Veier har satt tydelige klimakrav som gjør at leverandørene gjør bevisste valg av materialer og materialmengder. Valg av lavtemperaturasfalt blir et viktig bidrag for å nå målet om å redusere Co2-utslippene fra byggingen av nye E6 med 40 prosent, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier Innlandet, i pressemeldingen.

April-oktober

Lavtemperaturasfalt kan ikke lages når det er frost. Mesteparten av produksjonen blir derfor utført i perioden fra april til oktober.

– Produksjonen starter allerede i år, men det blir nok høyest aktivitet i 2019 og 2020, sier Moshagen.

Miljøvennlig

Lavtemperaturasfalt har like god kvalitet og holdbarhet som tradisjonell asfalt. Lavtemperaturasfalt har også en svært positiv effekt for arbeidsmiljøet.

– Bruk av lavtemperaturasfalt halverer mengden asfaltrøyk ute på anlegget og bidrar til et betydelig bedre arbeidsmiljø for asfaltlagene, sier Moshagen.

Asfaltmengden på 520 000 tonn er totalmengden som trengs for å asfaltere hele firefeltsstrekningen på 43 km fra Kolomoen til Moelv.