Bygger kraftverk for Statkraft

AF Gruppen har inngått intensjonsavtale med Statkraft Energi om å utføre anleggsarbeider på byggetrinn 2 av Storlia kraftverk i Eidfjord kommune.

– AF Gruppen satser på vannkraftutbygging og har vært med på mange av de viktigste vannkraftprosjektene i Norge. Vi ser frem til å samarbeide tett med Statkraft Energi om Storlia kraftverk. Sammen med kunden skal vi bruke vår kompetanse og erfaring til å finne løsninger som både ivaretar sikkerhet og miljøet på en god måte, sier Morten Grongstad, konsernsjef AF Gruppen, i en pressemelding.

Avtalen har en verdi på omlag NOK 100 millioner (eks. mva.), og omfatter anleggsarbeider i forbindelse med adkomst-, tilløp- og utløpstunneler, kraftstasjonen i fjell og betongarbeider i stasjonen.

Annonse

Storlia kraftverk skal utnytte 75 meter høydeforskjell mellom Bjoreio og Sysenvatnet.  Kraftverket vil ligge inne i fjellet med en adkomsttunnel fra Storlia, på nedsiden av Riksvei 7.
Vannet vil bli ført fra et nytt inntak i Bjoreio med ny tilløpstunnel inn til kraftverket. Fra kraftverket blir det en utløpstunnel som ender opp i eksisterende overføringstunnel mellom Bjoreio og Sysenvatnet.

Kraftverket er planlagt med en installasjon på ca. 8,5 MW, og vil produsere om lag 35 GWh per år.