Tidenes største driftskontrakt for NCC

NCC fikk sin største driftskontrakt noensinne, da de undertegnet Numedal-kontrakten i Buskerud for de neste åtte årene.

Kontrakten gjelder drift og vedlikehold av fylkesveinettet i sju av 21 Buskerud-kommuner, og er utvidet fra fem til åtte år. Den har virkning fra 1. september 2018 til 2026, og er på nærmere en halv milliarder kroner. Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Sju kommuner

350 millioner kroner eks. moms vil i praksis si godt over 400 millioner kroner. Den gjelder for fylkesveinettet og fylkesgang-/sykkelveier i Numedals-kommunene Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal, Hol kommune øverst i Hallingdal og de tre kommunene i midtfylket; Øvre Eiker, Modum og Sigdal.

Annonse

Entreprenøren har i tillegg opsjon på ett års forlengelse av kontrakten fra høsten 2026 til høsten 2027.

Sekstetten fra Statens vegvesen som styrer Numedals-kontrakten. Foran fra venstre: Mariann Bråten, Lasse Berge og Kjetil Bø. Bak fra venstre:: Bjørn Nyhus, Erling Nerol og Øistein Muggerud Eriksen. (Foto: Statens vegvesen).

Sekstetten fra Statens vegvesen som styrer Numedals-kontrakten. Foran fra venstre: Mariann Bråten, Lasse Berge og Kjetil Bø. Bak fra venstre:: Bjørn Nyhus, Erling Nerol og Øistein Muggerud Eriksen. (Foto: Statens vegvesen).

Sekskamp

NCC var en av seks entreprenører som leverte inn bud på den attraktive driftskontrakten ved fristens utløp i januar i år. NCC hadde lavest bud, vel 15 millioner lavere enn nummer to som var Mesta.

NCC har også eksisterende kontrakt i området med en varighet på fem år. Foruten drift og vedlikehold av fylkesvegnettet i de åtte Buskerud-kommunene, har de også ansvar for alle fylkesgang- og sykkelveier, sideområder, utstyr og installasjoner.

Fv. 40 er hovedåren gjennom Numedal fra Kongsberg til Geilo. Den binder to av de viktigste øst-vest-veiene i Sør-Norge sammen; E134 gjennom Kongsberg og rv. 7 gjennom Hallingdal.

Numedal-kontrakten omfatter 413 kilometer fylkesvei og 16 kilometer gang-/sykkelvei. NCC har også inneværende driftskontrakt i Numedal. De vant den nye kontrakten i konkurranse med fem andre entreprenører.

NCCs største driftskontrakt ble naturligvis feiret med kake. (Foto: Statens vegvesen).

NCCs største driftskontrakt ble naturligvis feiret med kake. (Foto: Statens vegvesen).