De store prosjekters dag

Er du interessert i store prosjekter innenfor vei og bane? I så fall må du til Plaza Hotel i Oslo 23. april. Statens vegvesen, Bane NOR og Nye Veier arrangerer felles bransje- og leverandørdag. Presenterer store prosjekter.

– Store infrastrukturprosjekter vil bli «rullet ut» under bransje- og leverandørdagen på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo 23. april.

Det går fram av en pressemelding fra Nye Veier AS.

Annonse

Vei og bane

Statens vegvesens prosjekter landet rundt, på riks- og fylkesveier, vil bli presentert. Det samme vil de kommende prosjektene til Bane NOR og Nye Veier.

I tillegg vil topplederne fra de tre arrangørene presentere utfordringer og endringer i det norske vei- og jernbanemarkedet.

– Blant annet vil langsiktig utvikling, byggherre- og leverandørstrategier, bransjeutvikling, klimakrav og kontraktstørrelser være blant temaene som blir belyst, opplyser Nye Veier AS i pressemeldingen.

Arrangementet er beregnet for det nordiske leverandørmarkedet.