Registrerer Cat-maskiner

Pon Equipment har vært med i Maskinregister-prosjektet siden starten og nå distribueres registreringsmerker ut til alle avdelingene.

– Maskinregisteret er ett av flere viktige virkemidler for en sikrere anleggsbransje og vi støtter alle tiltak som er med på å øke sikkerheten, sier Erik Sollerud, adm. dir. Pon Equipment i en pressemelding.

Han forteller at den norske Caterpillar-forhandleren har støttet prosjektet hele veien og at det nå kun er små justeringer som skal gjøres før alle Cat-maskiner er implementert i Maskinregisteret.

Annonse

– Registeret er en viktig brikke i arbeidet for å sikre at det brukes trygge maskiner på anleggsplassene rundt om i Norge, sier Sollerud.

I tillegg til å gjøre det enklere å kontrollere maskinene, medvirker Maskinregisteret til at seriøse aktører som konkurrerer på samme premisser får et fortrinn, og at det blir enklere å luke ut useriøse aktører med usikre maskiner, ifølge Sollerud.

Maskinregisteret

Maskinregisteret er et register for alle type maskiner og utstyr, men i første fase fokuseres det på masseforflytningsmaskiner. Det var Maskingrossisternes Forening (MGF), Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) og Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) som i sin tid tok initiativet til å etablere Maskinregisteret. Allerede tidlig i prosessen meldte flere aktører interesse for prosjektet, deriblant politiet og finans- og forsikringsbransjen.

Pon Equipment har vært med siden oppstarten av Maskinregisteret. Nå sendes kjennemerker ut til alle avdelingene for registrering av Cat-maskiner. (Foto: Pon Equipment).

Pon Equipment har vært med siden oppstarten av Maskinregisteret. Nå sendes kjennemerker ut til alle avdelingene for registrering av Cat-maskiner. (Foto: Pon Equipment).

Mye er kommet til underveis i utviklings- og testfasen, og Maskinregisteret blir et komplett register som alle aktørene kan benytte som et hjelpemiddel innen sine forskjellige fagområder. Dette gjelder blant annet maskineiere/entreprenører, finans- og forsikringsbransjen, maskinforhandlere/-importører, maskinførere, sakkyndige virksomheter, verksteder, byggherrer/oppdragsgivere og offentlige etater. I tiden fremover vil systemet utvikles videre, men grunnfunksjonaliteten er på plass.

Systemet er å finne på Reginn.no.

Hvordan bruke Maskinregisteret?

Maskineiere og entreprenører får en komplett nettbasert oversikt over sine maskiner. Her kan de få elektronisk tilgang til sakkyndig kontrollrapport og automatisk varsling når det er tid for ny kontroll.

Det blir også et system for fillagring, vedlikehold, forenklet flåtestyring, samt daglig- og ukentlig kontroll. Entreprenøren vil kunne presentere alle maskinene for oppdragsgiver med å sende de en link fra Reginn som inneholder all informasjon. Registeret gjør det også enkelt å rapportere inn maskiner som er tenkt brukt på et prosjekt man skal gi tilbud på.

Med en kommende App for smarttelefon får maskinførere et enkelt verktøy for å gjennomføre daglig/ukentlig kontroll. De kan også sjekke at sakkyndig kontroll er utført. I tillegg får alle sakkyndige kontrollører et felles system der alle kontroller er samlet.

QR-kode

Alle maskiner vil bli utstyrt med et eget kjennemerke med en QR-kode. Denne QR-koden kan scannes av en smarttelefon og på denne måten vises grunndata om maskinen. Grunndataene består blant annet av hvem som er juridisk eier og bruker (firmanavn), om maskinen er godkjent ved forrige sakkyndig kontroll (årskontroll) og hvilke utslippskrav den tilfredsstiller. Maskineieren og den som utfører sakkyndig kontroll kan se mer informasjon.