Partnere i sikkerhet

Verdens største leverandør av elektronisk sikkerhet, Stanley Security, har inngått en partneravtale med Norges ledende aktør innen vei-, anlegg- og områdesikring, Garda Sikring.

Stanley Security er Norges- og verdensledende innen elektronisk sikkerhet. Selskapet har lange røtter både i Norge og internasjonalt, og er regnet som foretrukket leverandør av løsninger innen alarmsikring, sikkerhetskameraer og adgangskontroll. Stanley Security har i tillegg nylig åpnet en av Norges mest moderne og teknologisk avanserte alarmstasjoner og 24/7 responssenter i Nydalen i Oslo.

– Kommer kundene til gode

– Vi har i lengre tid vært på jakt etter en partner som er komplementerende i vårt tilbud til kundene. Elektronisk adgangskontroll løser ikke jobben alene. Løsninger innen fysisk adgangskontroll er alltid en viktig del av den totale leveransen. Kundene kan nå få levert alt de har behov for gjennom dette partnerskapet. I tillegg styrkes eierskapet til kunden der vi påtar oss koordineringen av den totale leveransen. Dette kommer kundene til gode, sier Thomas Magnussen, salgs- og markedsdirektør ved Stanley Security, i en pressemelding.

Annonse

Satser stort

Sammen satser Garda Sikring og Stanley Security stort på å ta nye markedsandeler. Potensialet er stort for begge parter og kundene vil nyte godt av samarbeidet. Utfordringen for kundene er ofte mangel på koordinering i grenseskille mellom leveransene. Dette handler som oftest om de små detaljene, men som er helt avgjørende for at alt fungerer sømløst ved overlevering. Ved bruk av en felles prosjektleder som tar ansvar og eierskap for totalleveransen på vegne av begge selskaper, skal kvaliteten styrkes i kundeleveransen.

– Større bredde

– Samarbeidet med Stanley Security er svært viktig for oss i Garda Sikring. Stanley Security er store på sikkerhet både nasjonalt og internasjonalt. Gjennom dette samarbeidet vil vi være i stand til å tilby kundene en komplett sikkerhetsløsning med høy kvalitet og kompetanse. Vi vil dermed styrke vår posisjon i markedet gjennom en større bredde i tilbudet til kundene, uttaler Johan Aas, adm. dir. i Garda Sikring i pressemeldingen.

Signeringen av partneravtalen fant sted ved det norske hovedkontoret til Stanley Security i Oslo 5. februar 2018