Gir musa kraftige støt

Flere norske veistrekninger og tunneler må i perioder stenges fordi mus gjør hærverk på det elektriske anlegget. Høyteknologiske feller kan løse problemet.

Skadene gnagerne påfører de elektriske anleggene koster staten store summer hvert år. Dette skriver skadedyrbyrået Anticimex i en pressemelding.

– Musene  kommer seg inn i tekniske installasjoner ved veier og  tunneler hvor de gnager på ledninger og kabler, sier Trond Kristensen i elkraftselskapet Otera i pressemeldingen. Han er driftsleder for tunnelen mellom Grimstad og Kristiansand, og har 18 års erfaring med elektroinstallasjoner i tunnel og langs vei.

Annonse

Mus medfører store kostnader

– De fleste større veier og tunneler har i dag et overvåkningssystem som gjør at belysning, ventilasjon og kommunikasjon kan fjernstyres fra en veitrafikksentral. Men når musene spiser på kommunikasjonskablene må vi stenge de utsatte strekningene, sier Kristensen.

I flere år var mus et stort problem for tunnelen mellom Grimstad og Kristiansand. Kostnadene for reparasjoner og vedlikehold av ti tekniske rom kunne koste opp mot 400 000 kroner årlig.

– Noe måtte gjøres. I 2016 fikk vi installerte Smart-feller. Det er elektroniske feller som lokker musene til en rask og sikker død. Det har gitt gode resultater, sier han.

Effektivt og giftfritt

Skadedyrbyrået Anticimex analyserte situasjonen og utplasserte feller, sensorer og kameraer  på strategiske steder for å hindre gnageraktiviteten.

– Gnagerne kommer seg inn i anleggene via kabelgatene. Spesielt mus kan presse seg gjennom svært små åpninger, sier Espen Selstø i Anticimex.

De høyteknologiske fellene overvåkes ved hjelp av et SIM-kort 24 timer i døgnet. Melder Smart-fellene om mye aktivitet blir fellen inspisert og tømt.

– Det er en effektiv og giftfri måte å bli kvitt gnagere på. Mus og rotter som kommer inn i fellen får et støt på 6000 volt og dør momentant, sier Selstø.

Ifølge Selstø hindrer fellene nye mus- og rottekull i å etablere seg like raskt som tidligere. Fellene er også tatt i bruk i borettslag, fabrikker, butikker, restauranter, hoteller og i kommunale kloakkanlegg.

Sparer tid

– Tunnelen mellom Grimstad og Kristiansand er nå nærmest  fri for skader forårsaket av gnagere. Den må sjelden stenges og folk som pendler mellom de to byene sparer mye tid, sier Trond Kristensen i Otera.