Bodø kommune krever rørlegger-svennebrev for VA-arbeider

Arbeid på VA-installasjon for kommunen? Det skal utføres av folk med rørlegger svennebrev. ADK og VA-kunnskap spiller ingen rolle, nå er det svennebrev som gjelder i Bodø.

BODØ: «Bodø kommune stiller ufravikelig krav om svennebrev som rørlegger for det relevante arbeidsområdet.»

Den beskjedne lille setningen står i helt til slutt i den lokale forskriften med sanitærreglement for Bodø kommune. En liten setning, som har store konsekvenser for entreprenører som skal gjøre VA-arbeid i kommunen.

Annonse

Svennebrev som rørlegger

Den lille setningen betyr nemlig at alle VA-arbeider skal utføres av personell med svennebrev som rørlegger. Maskinførere, grunnarbeidere eller erfarne VA-fagfolk med ADK-sertifikat, sa du?

Niks. Spiller ingen rolle. Svennebrev som rørlegger skal det være.

Om dette gjelder stikkledninger fra bygg ut til hovedledninger, private anlegg eller kommunens hovednett er uklart for de som jobber i bransjen i Bodø.

Gjelder alt av VA

Det KS har gitt ut er en mal kommuner kan benytte når de utarbeider sine lokale vilkår for vann- og avløpsabonnentene. Der står vilkårene for hvordan huseier skal bygge sine stikkledninger for å kunne knytte disse til de kommunale anleggene. Det er altså i dette sanitærreglementet Bodø kommune nå stiller krav om fagutdanning.

Men der sanitærreglementet (basert på forslag fra KS) gjelder sanitær og stikkledninger, og også nevner andre private anlegg, har Bodø kommune valgt å kreve fagutdanning som rørlegger på alt av VA-arbeid på kommunens anlegg.

De nye kravene ble vedtatt av kommunestyret i Bodø i midten av oktober i fjor, etter forslag lagt fram av plan- og utbyggingsetaten i kommunen. Forslaget var ute på høring i sommerferien i fjor, men uten at noen av aktørene i bransjen i Bodø har fått det med seg.

Spesialrådgiver Marvin Johansen i Bodø teknisk avdeling i Bodø kommune bekrefter at kravet om svennebrev som rørlegger gjelder ved alt av VA-arbeider i Bodø kommune.

– Vi har gått et hakk videre enn det KS har lagt opp til. Men vi har sett det nødvendig, på bakgrunn av lang erfaring. ADK holder ikke mål, sier Johansen.

– Trenger lengre utdanning

Han peker på at ADK-1 er et tre ukers kurs, mens svennebrev som rørlegger er en vesentlig lengre utdannelse. Johansen har selv over 40 års erfaring fra teknisk avdeling i kommunen, og har vært byggeleder for de fleste prosjektene i kommunen.

Vi har oversendt en liste med konkrete spørsmål til Bodø kommune, om bakgrunn og begrunnelse for det nye kravet. Disse spørsmålene skal Marvin Johansen fått oversendt, men har ikke hatt tid til å svare på ennå.

– Uforståelig og uheldig

Det er nok å henge fingrene i, både for MEFs nyansatte distriktssjef i Nordland, Martin Grønnslett og for maskinentreprenørene i fylket. I bakgrunnen er det Bypakke Bodø som pågår for fullt. (Foto: Runar F. Daler).

Det er nok å henge fingrene i, både for MEFs nyansatte distriktssjef i Nordland, Martin Grønnslett og for maskinentreprenørene i fylket. I bakgrunnen er det Bypakke Bodø som pågår for fullt. (Foto: Runar F. Daler).

– Dette er fullstendig uforståelig og svært uheldig for våre medlemmer, sier distriktssjef Martin Grønnslett i MEF region nord.

Han er kritisk til dette nye kravet fra Bodø kommune. Han mener det er merkelig at kommunen i det hele tatt stiller et sånt krav.

– Maskinentreprenører har utstyr og personell med kompetanse og erfaring i VA-arbeider. Det har ikke rørleggerbedrifter, sier Grønnslett.

Han er også kritisk til prosessen bak innføringen av kravet, og at det har kommet svært lite informasjon fra kommunen.

– Det ble sendt ut på høring i sommerferien, uten at noen har fått det med seg. Så blir det lagt fram for kommunestyret i høst. Der sier kommunen at det ikke har kommet inn svar på høringen. Vi har flere ganger siden før jul spurt kommunen flere ganger om hva dette kravet faktisk innebærer, men vi har fortsatt ikke fått svar, sier Grønnslett.

«Mye dårlig arbeid»

På et møte før jul møtte møtte Bodø kommune representanter fra nesten alle de største bedriftene som har utført VA-arbeid for Bodø kommune. Der ble det sagt fra kommunens side at man «har registrert mye dårlig faglig utført arbeid».

– Men ingen av bedriftene på møtet kjente seg igjen i dette, og ingen har hørt noe om dette fra kommunen før. På dette møtet presiserte kommunens folk til og med at dette ikke gjaldt noen av bedriftene på møtet. Men noe mer informasjon ville de ikke gi, sier han.

I etterkant av dette møtet har MEFs distriktssjef i Bodø prøvd å finne ut mer. Blant annet ved å be om mer informasjon om kommunens påstander om dårlig arbeid.

– Vi har bedt om innsyn. Men det ville de ikke gi oss. Vi har heller ikke fått noen begrunnelse, sier Martin Grønnslett.

Tatt på senga

Bernhardsen Entreprenør AS er et av selskapene som ble tatt fullstendig på senga av det nye rørleggerkravet fra Bodø kommune.

– Vi ble veldig overrasket. Vi så det først i et anbud. Da måtte vi lese både og tre ganger, og deretter ringte vi kommunen for å høre om vi hadde lest det riktig. Vi ble tatt på senga, for å si det mildt.

Harald Rostad

Harald Rostad, daglig leder i Bernhardsen Entreprenør AS. (Foto: Engmark Fotografi AS)

Det sier daglig leder Harald Rostad i Bernhardsen Entreprenør AS.

Selskapet har sentral godkjenning på VA-området, fem mann med ADK-sertifikat, ytterligere et par med sertifikat for PE-sveis og lang erfaring med VA-arbeid for Bodø kommune. Også kommende sesong skal de gjøre VA-arbeid for Bodø kommune.

Men på anbud de har vunnet har Bernhardsen måttet søke dispensasjon fra rørleggerkravet.

Harald Rosten stiller store spørsmålstegn ved selve kravet, og er kritisk til prosessen i forkant av vedtaket som førte med seg et nytt og overraskende krav om svennebrev rørlegger for VA-arbeid.

Dispensasjon

– Våre folk med ADK som anses særlig kvalifisert har fått dispensasjon. Dette kravet har foreløpig ikke hatt store konsekvenser. Men så er spørsmålet hva som skjer om kommunen strammer inn. Vi må prøve å ansette folk med svennebrev rørlegger og VA-kompetanse. De er vanskelige å få tak i. Det er en mangel på rørleggere generelt. Dette vil forsterke rørleggermangelen, sier Rostad.

– Hva vil du si om prosessen før dette ble vedtatt?

– Veldig uheldig. For det første at ingen fra entreprenørsiden har vært med i en arbeidsgruppe som har diskutert dette i forkant. For det andre at høringen ble sendt ut i fellesferien, uten at noen fikk det med seg. Dette burde vært sendt skriftlig på høring til alle berørte entreprenører, sånn at man kunne gitt en tilbakemelding. Jeg skulle også ønsket en bedre begrunnelse på hvorfor ADK og sentral godkjenning ikke lenger er godt nok.

Ikke hørt om dårlig arbeid

Bernhardsen Entreprenør AS

– Kommunen begrunner det nye kravet med at det har blitt gjort mye dårlig arbeid. Hva tenker du om det?

– Vi har ikke fått den tilbakemeldingen. Jeg har forståelse for at kommunen ser seg nødt til å gjøre noe hvis de mener kvaliteten på arbeidet ikke er god nok. Det er mye flinke folk i kommunen. Jeg formoder de har en grunn til å gjøre dette. Men om kvaliteten er for dårlig, så skulle jeg ønske vi kunne gått i en dialog med kommunen før de stiller et generelt krav som dette, sier Harald Rostad.

Forvirring i norm

Høringsnotatet i sakens anledning var datert 21. juni 2018, med kommentarfrist 15. august. I oktober ble det nye sanitærreglementet med rørleggerkravet vedtatt som forskrift.

Forvirringen blant Bodøs VA-folk er altså stor. Hvis man leser videre andre steder, så bringes forvirringen opp på et høyere nivå.

I Bodø kommunes egen kommunaltekniske norm – som fortsatt gjelder – står det nemlig at opplæring og praksis tilsvarende ADK-1 kreves for utførelse av VA-ledningsanlegg. Denne normen refererer for øvrig til den gamle versjonen av forskriften (sanitærreglementet) som nå er endret.