Skanska kjøper 60% av LA Pukk AS

Som et ledd i Skanska Industrial Solutions vekststrategi i Norge, kjøper selskapet 60 prosent av LA Pukk AS på Løten.

LA Pukk er et nystartet selskap, som i 2017 omsatte ca. 60 000 tonn pukk og grus med bare to ansatte. Selskapet er eid av Budor AS, som igjen inngår i Løiten Allmenning. Løiten Allmenning består av ca. 580 grunneiere som disponerer store deler av skog- og utmarksarealene i Løten kommune.

Skanska Industrial Solutions kjøper 60 prosent av aksjene i LA Pukk, og skal sammen med Løiten Almenning/Budor utvikle selskapet videre til å bli en viktig aktør innenfor salg av pukk og grus i det lokale markedet.

Annonse

–  Dette oppkjøpet styrker oss innen bergmaterialer, og gir oss muligheten til å utnytte vår kompetanse og våre ressurser i et område som vi anser å være særdeles interessant, sier Stig Lindland, administrerende direktør i Skanska Industrial Solutions, i en pressemelding.

Viderefører dagens drift

LA Pukk AS vil drives videre som et selvstendig selskap og beholder navnet. Daglig leder Øystein Stokke vil fortsatt lede selskapet, men vil kunne støtte seg på kompetansen som finnes i Skanska Industrial Solutions.

– Sammen skal vi utvikle virksomheten videre. Vi skal bygge videre på kompetansen og kjennskapen til det lokale markedet, samtidig som vi tar ut synergiene som finnes i å være en del av et større selskap, uttaler Hans Petter Johannessen, distriktssjef for Bergmaterialer i Skanska Industrial Solutions, i pressemeldingen.

– Vi er veldig fornøyde med å få Skanska Industrial Solutions som ny hovedaksjonær i selskapet. Det var viktig for oss at Skanska representerer de verdiene og vekstambisjoner som LA Pukk har. Jeg er sikker på at dette er en god løsning og at LA Pukk vil bli en betydelig aktør i området i årene som kommer, sier Tore Sætren, styreleder i Løiten Almenning.