Rototilt med ny løsning

Rototilt har utviklet en løsning som gjør det mulig å bruke tiltrotator og redskap som krever høy flyt på maskiner som bare har én hydraulikk-krets.

Det er søkt om patent på ekstrautstyret, som kalles High Flow Controller (HFC).

– HFC er en smart løsning som i prinsippet betyr at alle basismaskiner kan bruke tiltrotator og redskap som krever høy flyt samtidig, sier produktsjef Sven-Roger Ekström i en pressemelding.

Annonse

Trenger kun én krets

Enkelt forklart kan tiltrotatoren nå brukes samtidig med redskap som krever høy flyt i én retning, for eksempel børster og store markvibratorer. Tidligere var dette bare mulig hvis basismaskinen var utstyrt med flere hydraulikk-kretser. Med HFC trenger du kun én krets for hammerhydraulikk, noe som i prinsippet åpner muligheten for alle maskiner på markedet, heter det i pressemeldngen.

Oljen fordeles mellom redskap og tiltrotator, og alle tiltrotatorens funksjoner fungerer med redusert hastighet.

Føreren bruker spakene til å styre flyten til både redskap og tiltrotator proporsjonalt ved hjelp av Rototilts styresystem Innovative Control System (ICS).

HFC krever Rototilts tiltrotator R4, R5, R6 eller R8 utstyrt med høyflytsvivel og ICS.