Nye miljøkrav i anbudskonkurranser

I Oslo skal alle nye offentlige anlegg nå være utslipps- eller fossilfrie. Entreprenørene må jevnlig rapportere om type maskiner, drivstofforbruk og CO2-utslipp.

Byrådet for Miljø og Samferdsel i Oslo har via tildelingsbrev til Bymiljøetaten for 2018 satt krav til at alle nye anleggskontrakter inngått i 2018 skal være utslipps- eller fossilfrie.

Kravet skal bidra til å redusere klimagassutslipp fra egen drift og prosjekter med 36 prosent innen 2020 og 95 prosent innen 2030 fra et 1990-nivå.

Annonse

Minimum fossilfritt

For å oppnå dette har Bymiljøetaten nå satt krav til at alle nye anskaffelser fra og med 1.1.2018 skal tilstrebe fossilfritt som minimum (2. generasjons biodrivstoff, biogass eller tilsvarende). Hovedmålet er å oppnå utslippsfrie anlegg så snart som mulig (elektrisk eller hydrogen).

I tillegg til dette kommer Bymiljøetaten til å be om månedlige rapporteringer fra entreprenørene som oppgir hvilke maskiner som brukes på anlegget, hvilken steg-/euroklassifisering de har, hvor mye drivstoff den enkelte maskin har benyttet og hvor mye CO2 som er sluppet ut.

Ønsker tilbakemeldinger

Bymiljøetaten ønsker med dette å informere markedet om de nye kravene, slik at man har mulighet til å omstille seg i forkant av deltakelse på anleggskonkurranser.

Etaten ønsker gjerne tilbakemelding fra markedet angående kravet og hvilke konsekvenser dette vil kunne få for den enkelte leverandør.

Kontaktinformasjon finnes her.