Skal legge over 430.000 tonn asfalt

Veidekke Industri AS har inngått to kontrakter med BetonmastHæhre Anlegg AS om asfaltering på Nye Veier-prosjektene E6 Kolomoen-Arnkvern og E18 Rugtvedt-Dørdal.

Veidekke asfalterer også på sitt eget prosjekt E6 Arnkvern – Moelv, og får med det to sammenhengende parseller på E6.

Høyt kvalitetskrav

– Vi er meget fornøyd med å ha inngått disse kontraktene med BetonmastHæhre. Dette er to store kontrakter hvor kvalitetskravet er høyt, og vi ser frem til å starte arbeidet, sier direktør for forretningsområde Asfalt i Veidekke, Terje Olsen, i en pressemelding.

Annonse

For E6 Kolomoen-Arnkvern starter arbeidet ved sesongstart 2018 og varer frem til sommeren 2020. Her er tonnasjen på rundt 250.000 tonn. For E18 Rugtvedt-Dørdal er tonnasjen nærmere 180.000, og arbeidene utføres fra høsten 2018 frem til høsten 2019.

Asfaltvedlikehold

I tillegg til produksjon og utlegging av over 430.000 tonn asfalt frem til 2020 er det opsjoner i begge kontraktene på asfalteringsvedlikeholdet i de neste 20 årene. Til sammenligning var Veidekkes totale asfalttonnasje i 2017 2,9 millioner tonn.

– BetonmastHæhre har samarbeidet med Veidekke på flere tidligere prosjekter. Basert på vår erfaring har vi en forventning til at vi også for disse prosjekter får utført asfaltarbeidene til rett tid og med avtalt kvalitet, sier teknisk Direktør i BetonmastHæhre Anlegg Knut Harstad, i pressemeldingen.

Lokale fagfolk

Veidekke har betydelig produksjons- og utleggingskapasitet for asfalt både i Telemark og Hedmark, og kontraktene vil i hovedsak bli utført av kompetente og lokale fagfolk.

– Det vil også være et behov for å styrke organisasjonen ytterligere i disse distriktene, og vi er i full gang med rekruttering av erfarne asfaltarbeidere og lærlinger, sier Terje Olsen.