Grønn ressursgruppe

En egen ressursgruppe i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) skal kjempe anleggsgartnernes sak.

– Vi har følt et behov for å i enda større grad enn tidligere fokusere på anleggsgartnerfaget, slik at vi kan sikre best mulig vilkår for bedriftene og arbeide for å heve statusen til faget. I tillegg ønsker vi naturligvis å rekruttere flere ungdommer til anleggsgartnerbransjen, sier fagsjef i MEF, Finn N. Bangsund. Han er initiativtaker til ressursgruppen.

Mer kompetanse

– For å styrke faget ytterligere trenger vi enda mer kompetanse internt i MEF. Både for å kunne serve bedriftene bedre, fronte anleggsgartnernes sak bedre, øke synligheten til faget og for å kunne tilby enda bedre og mer spisset videreutdanning og kursing av disse bedriftene, slik at de får hevet sin egen kompetanse. Og det bidrar vi til ved å opprette denne ressursgruppen, fortsetter Bangsund.

Annonse

Ønsker anleggsgartnerutdanning i nord

Rekruttering til bransjen, ikke minst i Nord-Norge, er en av de konkrete sakene den nye ressursgruppen skal jobbe for.

– Utdanning og rekruttering til anleggsgartnerfaget er et stort og tilbakevendende tema. Per i dag utdannes det for få anleggsgartnere i landet; vi får for få lærlinger ut i markedet sammenlignet med behovet og det bransjen kan håndtere, sier Bangsund.

– Verst er det i Nord-Norge, der det i dag ikke finnes anleggsgartnerutdanning overhodet. Dette ønsker vi å gjøre noe med, og vi går inn for at det etableres minst én anleggsgartnerklasse der. Dette er for øvrig noe MEF har arbeidet for lenge, men foreløpig uten resultat. Med denne gruppen og fornyet kampvilje håper vi å få til dette, sier han.

Ville blitt positivt overrasket

Vestlandsbedriften Anleggsgartnermester Magne Løvaas AS har vært MEF-medlem i en årrekke. Daglig leder Kjetil Løvaas har stor tro på MEFs nye ressursgruppe, som han også deltar i.

– Jeg synes det er svært positivt at MEF har opprettet denne gruppen, som jeg tror og håper vil være til stor nytte for anleggsgartnerfaget på landsbasis. Ressursgruppen skal bl.a. arbeide for å samle flere anleggsgartnere under MEF-paraplyen, noe som vil kunne gi oss en enda sterkere stemme. Jeg er overbevist om at mange anleggsgartnere rundt om i landet kunne hatt stor nytte av å være medlemmer i MEF, og jeg tror mange ville blitt positivt overrasket over de mange gode tilbudene de har, sier Løvaas.

– Vi har selv vært medlem i MEF helt siden 70-tallet en gang, og vi har alltid følt oss meget godt ivaretatt som bedrift. De har en stor tilstedeværelse i hverdagen og som sagt veldig mange gode tilbud. Ikke minst innen etterutdanning, og vi har benyttet kurs- og skoletilbudene deres mange ganger i bedriften vår. I tillegg må jeg virkelig få skryte av KS-/HMS-systemet deres. Det har vi benyttet helt fra starten av og det fungerer helt utmerket, sier Løvaas.

Har sett behovet

Julie Brodtkorb, administrerende direktør i MEF, støtter opp under dette økte fokuset på anleggsgartnerfaget i MEF, og trekker fram utdanning som et viktig satsingsområde.

– Særlig på mine turer i Nordland har jeg forstått hvor viktig det er at vi sørger for å få økt kapasitet for utdanning av anleggsgartnere, sier hun.

– MEF er også anleggsgartnernes organisasjon, og denne ressursgruppen vil bidra til å styrke vår kompetanse innen dette fagområdet. Dermed vil vi på en enda bedre måte kunne ivareta anleggsgartnerbedriftenes behov og arbeide for deres rammebetingelser.