Fire kvalifisert for E39-konkurranse

Fire tilbydere er kvalifisert for å konkurrere om Nye Veier-entreprisen på E39 fra Mandal øst til Mandal by. Det skriver Nye Veier på sine nettsider.

Disse fire er:

  • AF Gruppen Norge AS, med Norconsult som underleverandør.
  • Betonmasthæhre Anlegg AS med Rambøll Norge AS, Sweco Norge AS, Traftec AS og TT Anlegg AS som underleverandører.
  • Joint venture bestående av Itinera SPA og FCC Construcciónes S.A. med Aecom Inosca S.L.U. og Aecom Ltd som underleverandører.
  • Veidekke Entreprenør AS med Veidekke ASA og Cowi som underleverandør.

Risa ikke kvalifisert

Risa AS, med en rekke underleverandører, søkte om å bli kvalifisert, men tilfredsstilte ikke alle «skal-kravene» Nye veier stiller til selskaper som skal konkurrere om entreprisekontrakter.

Annonse

Strekningen Mandal øst–Mandal by består av seks km firefelts motorvei (E39), samt syv km. tofelts adkomstvei til Mandal by. Veien er planlagt ferdig første halvår 2022.

Se hele anskaffelsesprotokollen for kvalifiseringen her:
Signert Protokoll Mandal øst Mandal By