– Vær strategiske

Unødvendig slurv fører til at entreprenører ikke bare taper penger, men ender opp i rettsapparatet. Det gjelder å unngå de klassiske fallgruvene.

– Entreprenører er gjerne løsningsorienterte, men glemmer av og til å tenke strategisk og forretningsmessig. Det hjelper ikke hvor flinke dere er til å gjøre jobben hvis dere ikke tjener penger. Og for å tjene penger så må dere være strategiske, sa Gun Marit Stenersen, advokat i Wahl-Larsen advokatfirma, på Arctic Entrepreneur.

Entrepriseform

En typisk fallgruve er å ikke sette seg grundig nok inn i kontrakten før man begynner jobben, ifølge Stenersen.

Annonse

– Vær bevisst på hvilket ansvar, hvilke forpliktelser og hvilken risiko dere påtar dere når dere går inn i en kontrakt. Hva slags entreprisemodell er det? En utførelsesentreprise uten prosjektering eller en totalentreprise med prosjektering? Ofte er det en miks, f.eks. en utførelsesentreprise med en beskrivelsestekst som innebærer prosjekteringsansvar. Hvis dere ikke har fått med dere det, så har dere gitt en pris som ikke gjenspeiler de faktiske kostnadene og påtatt dere en forpliktelse dere ikke ha skjønt, sa hun til en lydhør forsamling av hovedsakelig maskinentreprenører.

Ubevisst forhold til risiko = tap

Tilsvarende er prisformat helt fundamentalt, ifølge Stenersen. Der kan det nemlig også være en miks.

– Noen poster kan være regulerbare og noen kan være faste. En av de klassiske fallgruvene er at dere tror dere har gått inn på et prisformat med regulerbare mengder, men så viser det seg at det står et sted at summen faktisk er å anse som fast. Uten et bevisst forhold til risikoen dere har påtatt dere, enten i forhold til entreprisemodell eller prisformat, så må dere kanskje gjøre arbeid som dere ikke har innkalkulert. Og da blir det tap, konstaterte Stenersen.

Lattermilde dommere

Et annet grunnleggende element for et vellykket prosjekt er kalkuleringen.

– Den kanskje største fallgruven er å være overfladisk i tilnærmingen når det gjelder kalkylen. Den tid er forbi. Jeg har hatt rettssaker der dommeren nærmest ler når han hører hvordan kalkulasjonen har blitt gjort. Hvis man ikke analyserer dette tilstrekkelig, ikke går ordentlig inn i materien, så er sannsynligheten for at kalkulasjonen svikter ganske stor.

Endringer, tillegg og dokumentasjon

I selve utførelsesfasen er endringer og tilleggsarbeider en vanlig kilde til tvister og økonomisk tap.

– Vi vet at det stort sett alltid – enten prosjektet er stort eller lite – blir endrings- eller tilleggsarbeider. Hvis dere bare setter i gang med arbeidet uten å sikre rettighetene, så må dere hale og dra for å få inn pengene etterpå, sa Stenersen.

– Kontrakten har også regler om dokumentasjon, og en klassisk fallgruve er å være nonchalant overfor disse reglene. For å gjennomføre et godt prosjekt er det helt fundamentalt å ha kontroll på dette. Og så må man følge dem slavisk.

Banalt, men avgjørende

– Alt dette kan kanskje virke banalt, men mange av rettsakene våre knytter seg til at man misser allerede på dette elementære nivået. Og det gjelder alle typer entreprenører, fra de helt små til de aller største. Dere må tenke forretningsmessig og ha en bevisst tilnærming til det dere går inn i. Vær målrettet og tenk strategisk på alle nivåer i prosjektet, oppfordret Stenersen.