Rekordstort Arctic Entrepreneur

– Det er hele 1635 påmeldte til årets Arctic Entrepreneur. Det er unikt og gjør dette til landets desidert største arrangement av sitt slag.

Det sa MEFs styreleder Arnstein Repstad da han fikk æren av å åpne Arctic Entrepreneur tirsdag morgen.

– Dette er fjerde gang Arctic Entrepreneur arrangeres. Men vi skal huske at det er hele 37 år siden MEF startet Anleggsdagene. Og Arctic Entrepreneur er en vellykket videreføring av de gamle Anleggsdagene, sa han videre til forsamlingen i den store utstillingshallen.

Annonse

Mindre bedrifter løftes fram

Hvordan er så situasjonen for anleggsbransjen? spurte Repstad de fremmøtte, før han selv svarte.

– Vi kan se tilbake på et 2017 med høy aktivitet i alle de markedene MEF-bedriftene opererer i. Det har blitt gjort store investeringer i vei og jernbane, og vi vet at disse investeringene skal fortsette. Vi har rekordhøy avvirkning i de norske skogene, og det har vært stor aktivitet knyttet til utbygging av kraftverk og linjenettet. Og jeg kunne bare fortsatt. Det er med glede jeg ser at satsningen på landets infrastruktur videreføres i den nye regjeringsplattformen som ble presentert for en uke siden, sa han tilfreds.

– Det er også positivt å se at regjeringen løfter fram betydningen til små og mellomstore bedrifter. I den nye regjeringsplattformen står det bl.a. at regjeringen skal arbeide for bedre vilkår for små og mellomstore bedrifter og at det skal bli enklere for de små bedriften å delta i offentlige konkurranser. Dette applauderer vi!

– Vi må redusere klimagassutslippene

– Regjeringen gir oss imidlertid også noen klare utfordringer. Anleggsbransjen, som øvrig næringsliv, må redusere klimagassutslippene betydelig de kommende årene. Dette er en plikt vi har. Vi må også sørge for å være enda mer offensive når det gjelder å ta i bruk ny teknologi. MEF-bedriftene har gjentatte ganger vist seg å være tilpasningsdyktige, og jeg er sikker på at vi også klarer å tilpasse oss fremover, sa styrelederen videre.

– MEF-bedriftene tar samfunnsansvar og er i tet når det gjelder inntak av lærlinger. Dette gir en hel bransje et solid grunnlag for fremtiden. Vi skal fortsette å bygge landet sammen med ungdommen og lærlingene. I morgen skal vi markere dette her på Arctic Entrepreneur når kunnskapsministeren skal kåre årets lærebedrift for 2017. Det blir spennende!

Programmet

Arctic Entrepreneur tirsdag til torsdag denne uken – se hele programmet her. Det blir en fyldig rapport fra arrangementet i Anleggsmaskinens papirutgave i februar.