MEF-sjefen irettesetter regionvegsjef Naimak

– Naimak pynter på virkeligheten! Entreprenører kan gå konkurs fordi Statens vegvesen opererer med tilleggstekst og holder igien oppgjør, sier MEF-direktør Julie Brodtkorb.

I kjølvannet av konkursen i M3 Anlegg har det blusset opp en debatt om Statens vegvesens håndtering av entreprenører. Runar Brekken i Alf Brekken og sønner AS har gitt et viktig bidrag.

I et innlegg 10. januar tar regionvegsjef Torbjørn Naimak Statens vegvesen i forsvar; «Vi kjenner oss ikke igjen i et bilde av Statens vegvesen i konstant krig mot private bedrifter», skriver han.

Annonse

Mye kan forbedres

MEFs administrerende direktør Julie Brodtkorb gir Naimak rett i at det er er mange eksempler på godt samarbeid i norsk samferdselssektor. Men hun ber om at man ikke lukker øynene for alt som kan forbedres.

Brodtkorb går Naimak kraftig i rette, og mener han pynter på virkeligheten i sin beskrivelse av situasjonen i anleggsbransjen.

– Jeg har i løpet av den siste tiden møtt bedrifter i Rogaland, Agder, Nordland, Oppland, Akershus og Østfold som befinner seg i en krevende økonomisk situasjon på grunn av at tilbakeholdelse fra Statens vegvesen (SVV) og andre offentlige oppdragsgivere. I bransje hvor marginene allerede er små kan dette få dramatiske følger for entreprenørene, i verste fall konkurs, skriver Brodtkorb i et innlegg i Avisa Nordland.

Tileggstekst og endringer

Naimak peker i sitt innlegg også på at vegvesen-kontraktene følger Norsk Standard, som er utarbeidet av bransjen i felleskap.

Utfordringen er imidlertid at mange oppdragsgivere, Statens vegvesen inkludert, velger å ikke holde seg til de etablerte bransjestandarder.

I stedet inkluderes det tilleggstekst og endringer.

– En av grunnene til at dette skjer er at oppdragsgiver ønsker en annen risikofordeling i kontraktene. Avvik fra bransjestandarder er en gjentakende kilde til frustrasjon for entreprenørene. Det bidrar til at konfliktnivået i bransjen vår øker, skriver Brodtkorb.

Regionvegsjefens skriver i sitt innlegg at det er frivillig å ta oppdrag for SVV. Om etaten er så vanskelig å jobbe for ville ikke så mange kjempet om anbudene, mener han.

Vei er en offentlig oppgave

Det utsagnet får Brodtkorb til å reagere sterkt.

– Naimak vet svært godt at veibygging er en offentlig oppgave. Offentlige oppdragsgivere står for svært mye av aktiviteten i norsk anleggsbransje. Mine medlemmer må – om de ønsker det eller ikke – forholde seg til at mange oppdrag har nettopp SVV som byggherre. Naimak må tydeligvis minnes om at det ikke er hans penger og prosjekter han bestyrer i nord, men statens. Jeg tror neppe en regjering utgått av partier som historisk har vært særdeles opptatt av små og mellomstore bedrifter er for at SVV skal opptre som en bøllete og arrogant oppdragsgiver mot hardt arbeidende entreprenører, skriver Brodtkorb.

Hun legger til at mange av MEFs medlemmer heldigvis har gode erfaringer med å ta oppdrag fra SVV.

Lære av de gode regionene

– I enkelte regioner opplever vi SVV som en svært konstruktiv samarbeidspartner som er opptatt av å få best mulig kvalitet for statens penger ved bruk av lokale entreprenørers kompetanse. En holdning som preges av at SVV og entreprenørene i felleskap skal sørge for en best mulig gjennomføring av prosjektene fører som regel også til et godt samarbeid og god kvalitet. Igjen står en befolkning med moderne infrastruktur, som er glade for å ha statens vegvesen. I tillegg har lokalsamfunnet en entreprenør som har fått betalt for arbeidet og med det sikret viktige distriktsarbeidsplasser, skriver hun.

MEF-sjefen håper organisasjonen sammen med SVV kan studere de regioner der samarbeidet fungerer godt, slik at både SVV og entreprenører i andre regioner kan lære av dette.

– Vi har samme mål – Mer og bedre infrastruktur for statens penger og trygge arbeidsplasser i distriktene, skriver Julie Brodtkorb i innlegget.