M3 Anlegg konkurs

Bodø-bedriften M3 Anlegg begjærer seg selv konkurs. «Hoppeplikten» ble tung å bære. 180 ansatte mister jobben.

Det er Avisa Nordland som melder dette torsdag kveld. Ifølge avisa sendte M3 Anlegg ut en pressemelding undertegnet styreleder Christer Johnsen. Det skal være bedriftens styre som har bestemt seg for å begjærer oppbud.

M3 Anlegg ble etablert i 2004, med base i Bodø. Bedriften er blant landsdelens største aktører og er for tiden bl.a. annet tungt inne i den store Bypakken i Bodø.

Annonse

Tall fra Regnskapstall.no. viser at selskapet i 2016 hadde samlede driftsinntekter på 414 millioner kroner, med et driftsresultat på minus 58,7 millioner kroner.

– M3 Anlegg har vært i en utfordrende økonomisk situasjon i 2017. Dagens styre har i den korte tiden siden det tiltrådte fokusert sterkt på å gå gjennom drift og prosjekter for å få god oversikt og kontroll over selskapets situasjon, heter det i pressemeldingen.

– Betydelig dårligere enn tidligere rapportert

– Etter en grundig gjennomgang har det nå vist seg at store samferdselsprosjekter i Bodø og Stavanger der M3 Anlegg er underentreprenør til store riksentreprenører går betydelig dårligere enn tidligere rapportert fra prosjektene. Prognosene fremover ser også mye verre ut enn forventet. Vi opplever at oppdragsgivere ikke betaler iht. kontrakt og endringer. Videre påfører den lovpålagte «hoppeplikten» selskapet stor usikkerhet for betaling av faktisk utført arbeid. «Hoppeplikten» vil si at selskapet blir pålagt å utføre tilleggsarbeider selv om det ikke er enighet om økonomisk kompensasjon og fremdriftsmessig konsekvens, uttaler styrelederen i pressemeldingen.

– Akutt økonomisk situasjon

– Dette sammen med tidligere kjent feilkalkulering av prosjektet i Stavanger har nå lagt et betydelig press på likviditeten til M3 Anlegg AS med det resultat at selskapet har kommet i en akutt økonomisk situasjon. Styret og administrasjonen har derfor siden medio desember 2017 jobbet med en refinansiering av M3 Anlegg, heter det videre i meldingen.

– Intet annet valg

– Det er med dyp beklagelse styret innser at det på tross av iherdig innsats ikke har vært mulig å finne en omforent løsning som gir grunnlag for videre drift. Styret hadde da intet annet valg enn å melde oppbud. Vi beklager sterkt de konsekvenser dette har for våre ansatte, leverandører, aksjonærer, samarbeidspartnere og andre kreditorer, skriver styrelederen.