Hva om vi sprenger med noe annet enn dynamitt?

Sprengning kan godt bli sikrere. Spørsmålet er bare hvordan. Hva om vi fjerner dynamitten? Her skyter Bjørn Olavesen i Grimsrud med emulsjon i patron.

Knut Tanbergmoen, Austin Norge

SPRENGER: Knut Tanbergmoen, teknisk service og salg i Austin Norge.

DRAMMEN:  – Alle snakker om elektroniske tennere som gir sikrere sprengning. Men ingen snakker om elefanten i rommet: Dynamitten.  Ingen har fokus på å fjerne dynamitten. Den har virkelig potensiale til å senke sikkerheten i sprengningsarbeider.

Den salven er det Knut Tanbergmoen som fyrer av.

Annonse

Han jobber i dag i teknisk service og salg hos sprengstoffleverandøren Austin Norge AS, men har lang fartstid fra ulike roller, i flere sprengstoffselskaper i Norge.

Emulsjon i patron

– Emulsjon? Er ikke det slurry, som leveres i tankbil og pumpes ned i hullene på de store salvene?

– Ja, mange tror det. Men slurry var en watergel som Ireco kom med på 60-tallet. Dyno Industrier lisensierte produktet her i Norge. Mange har sikkert sett videer fra Svartevannsdammen som ble sprengt med slurry. Mange bruker det begrepet i dag også. Men det er litt misvisende. Moderne emulsjonssprengstoff er noe helt annet enn slurry, sier Tanbergmoen.

Null ulykker med emulsjon

Han viser til ulykkesstatistikk: Hvor mange ulykker tror du det kan ha vært med graving eller boring på emulsjonssprengstoff, eller der sprengstoff har gått i knuser?

Null.

Austin startet produksjon av høyenergi patronert emulsjon i Østerrike etter at dynamittfabrikken deres eksploderte i 2007. I tiden etter er det ikke registrert en eneste ulykke eller uhell med patronert emulsjon.

– Ved sprengning med emulsjon kan det selvsagt også finnes forsagere. Den emulsjonen som ikke har detonert vil påvirkes av hull som detonerer, og mekanisk påvirkning av stein som knuses og roterer. Da vil emulsjonen ”stresses”, og en krystallisering vil starte, sier han.

Umulig å detonere

Emulex emulsjon i patron, estar tenner

SIKRERE: Sprengstoffet er emulsjon i patron. Tenneren er elektronisk. (Foto: Knut Tanbergmoen)

Normalt vil dette skje momentant, men kan også ta litt tid. Når emulsjonen krystalliseres øker tettheten.

Når tettheten overstiger 1,33 i romvekt er det ikke lenger mulig å detonere den. Det er ikke lenger sprengstoff, og du kan grave i det eller bore på det uten at det detonere som med dynamitt.

– Det kan sitte en tenner igjen i en patron med emulsjon. Selvsagt skal en emulsjonspatron behandles som sprengstoff. Men emulsjon er ti ganger sikrere å grave i enn dynamitt, sier Tanbergmoen.

– Ti ganger? Hvordan da?

– Dynamitt detonerer ved slag på 2 Joule i fallhammertest. Emulsjon krever minimum 20 Joule. Ved friksjon er sikkerheten i  emulsjon 30 prosent høyere enn dynamitt, sier Tanbergmoen.

Som majones

Emulsjonssprengstoff er – på et ytterst forenklet og prinsipielt nivå – i slekt med majones og melk: Blandinger der olje/fett og vann inngår.

Emulsjonssprengstoff er et selvfølgelig valg når det skal lades med bulk og pumpes i borehullet der det gasser og blir sprengstoff.

Men hva med all den andre sprengningen, med bergsprengere som frakter sitt eget sprengstoff rundt i bil og henger?

– Det er den typen sprengning jeg snakker om. Emulsjonssprengstoff i håndterbare patroner. Gjerne med anfo eller patronert pipeladning også, eller som booster ved bruk av pumpet emulsjon. Man borer som før og lader som før. Den store forskjellen ligger i at emulsjonen er vesentlig sikrere og bedre for arbeidsmiljø og utslipp til omgivelsene. Ingen hodepine, vesentlig lavere utslipp av NOx, sier Tandbergmoen.

Kutter dynamitt

Norske bergsprengere står i en særstilling når det gjelder bruk av dynamitt.

I flere land er bruk av dynamitt forbudt, og i mange europeiske land er dynamitt i praksis tatt ut av bruk. Men i Norge er 90 prosent av det patronerte sprengstoffet fremdeles dynamitt.

– Da jeg begynte i 1984 produserte jeg anfo, og det var 17 dynamittfabrikker i Europa. Når er det fem. Austins dynamittfabrikk i Østerrike eksploderte i 2007. Da bestemte selskapet seg for å slutte med produksjon av dynamitt, og heller fokusere på utvikling av høyenergi patronert emulsjonssprengstoff, sier Tanbergmoen.

Sprenger på Kambo

På Kambo ved Moss er Grimsrud i gang på et jernbaneprosjekt for Bane Nor. Her skyter bergsprengningsleder Bjørn Olavesen med Emulex patronert emulsjon ved sprengning i dagen.

– Gode erfaringer til nå, forteller Olavesen.

Vi kommer tilbake med mer om erfaringene herfra i en egen reportasje senere.

Hør mer: Muligheter og erfaringer med patronerte emulsjonssprengstoffer. Knut Tanbergmoen forteller om dette i et foredrag på Sprengningsdagen på Arctic Entrepreneur, torsdag 25. januar 2018.

 

 

(dynamitt_emulex) EMULSJON: Boring og lading som vanlig. Men her brukes emulsjon i stedet for dynamitt. (Foto: Knut Tanbergmoen)