– Bilen er kommet for å bli

– Den langsiktige planen, i hvert fall i mitt hode, er motorvei mellom Oslo og Trondheim, med fartsgrense på 110 km/t. Jeg tror vi skal klare det, men da må vi få pengene til å strekke til.

Det sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på Arctic Entrepreneur 2018. Han fortalte at han selvsagt også vil satse på kollektiv trafikk, men at bilen er og blir viktig for mange.

Viktig infrastruktur

– Folk forventer at de skal få en enklere og tryggere reisehverdag. For noen så vil det være å reise med buss eller tog – og det er jo det som er politisk korrekt – men for mange så er det bil som gjelder, og derfor skal vi legge til rette for det, slo han fast.

Annonse

– Målsettingen min er at buss og tog skal bli så mye bedre enn i dag at mange derfor vil velge det. Hvis man kan få en vel så god reisehverdag ved å reise kollektivt som med bil, så tror jeg flere vil gjøre det. Vi må ha en infrastruktur som gjør at vi kan flytte på oss på en effektiv måte. Når vi får på plass Follobanen med den nye tunnelen, så tar det bare 10-11 minutter med tog fra Ski til Oslos S. Ski blir altså et av de nærmeste stedene man kan bo dersom man jobber i Oslo sentrum. Det viser hvorfor infrastruktur er så viktig. Men fordi en del mennesker bor slik til at buss og tog ikke er relevant, så må det også legges til rette for biler, sa han.

Droner og selvkjørende biler?

Det å investere penger på infrastruktur, og da særlig vei, fører gjerne til diskusjoner her til lands. Enkelte mener at veibygging er helt bortkastet, ettersom selvkjørende biler og ikke minst droner snart vil gjøre det avleggs. Samferdselsministeren fnyser av påstandene.

– Noen sier at i framtida skal vi ikke kjøre bil lenger, så da trenger vi heller ikke å fikse veiene våre mer. Men allerede i dag har vi jo en konkurranseulempe på grunn av vår infrastruktur. Det i seg selv er et argument for at vi er nødt til å gjøre mer, sier han.

– Noen hevder at ny teknologi gjør at vi ikke trenger å bygge mer veier, fordi i fremtiden skal bilene kjøre av seg selv og da kan de kjøre veldig tett på hverandre. Eller, som det sto i Aftenposten, at nå er droneteknologien kommet så langt at vi trenger ikke bygge broer eller tunneler fordi bilene vil kunne fly over fjordene i stedet. Da er vi litt vel fremtidsoptimister? Jeg kommer i hvert fall ikke til å la være å bygge tunneler og bruer i tro på at vi skal fly over fjorder og fjell. Sjansen for at vi får autonome kjøretøy er nok stor. Men vi trenger sannsynligvis enda bedre veier enn det vi har i dag for at det skal kunne kjøres med disse bilene. Ikke dårligere, sa han.

Samferdselsministeren lot ikke sjansen gå fra seg til å fremheve sittende regjerings satsing på infrastruktur, sammenlignet med den forrige. (Foto: Runar F. Daler).

Samferdselsministeren lot ikke sjansen gå fra seg til å fremheve sittende regjerings satsing på infrastruktur, sammenlignet med den forrige. (Foto: Runar F. Daler).

– Det er deres penger

Det er i Nasjonal Transportplan lagt opp til at det skal brukes over 1000 mrd. kroner de neste 12 årene på infrastruktur.

– Det er vanvittig mye penger. Det betyr også at det er vanvittig mange oppdrag på vei. Men det er veldig viktig at vi klarer å få mye igjen for disse pengene. Derfor må vi få ned kostnadene. Og husk at dette faktisk er deres penger; det kommer ikke rett fra min lomme. Derfor har vi en felles interesse av å holde kostnadsnivået nede og bygge på en rasjonell og effektiv måte, sa han, og viste til at Nye Veier har klart å bygge både raskere og til en lavere pris.

Større handlingsrom for Vegvesenet?

– Nye Veier ha nå funnet rollen. Hvorfor kan ikke Vegvesenet bare gjøre det samme? er det noen som spør. Det er enormt mye kompetanse i vegvesenet, som vi må ta med oss. Men det er ganske ulike prosjekter de holder på med. De mest komplekse tingene foregår fortsatt mest hos Vegvesenet. Nye Veier bygger jo for eksempel ikke gjennom byområder. Vegvesenet har dessuten kommet til oss og sagt at med større handlingsrom så kan også de få til mer. Så det er noe vi vil jobbe med Vegvesenet om framover, fortalte han.

– Vi vil se på hva det er Nye Veier har gjort som lett kan kopieres, og hva som ikke så lett lar seg kopiere. Det er jo også lettere å få en organisasjon med drøyt 150 personer til å omstille seg enn en organisasjon med over 7000 mennesker. Men vi ønsker å dra nytte av de gode erfaringene vi har hatt i det siste, og at Statens vegvesen og Nye veier kan lære av hverandre og inspireres av hverandre. Vi må ha handlingsrom i prosessene, tidlig involvering av entreprenører, det må være større frihet, vi må ha en nøktern standard, og mye av den friheten som Nye Veier har må også Statens vegvesen få.

– I Stortinget får jeg ofte kjeft av folk som sier at jeg ikke må bygge så mye vei. Og i opposisjonspartiene er det flere som foreslår dramatiske kutt i veibevilgningene. Men vi, regjeringen, legger til grunn at bilen er kommet for å bli, og vi må bygge deretter, sa samferdselsministeren.