Tyver stjal GPS-antenner og maskinstyring for tre millioner

Tyver har i høst forsynt seg av GPS-utstyr fra gravemaskiner. På fem tilfeller i Troms og ett i Østfold forsvant verdier for tre millioner kroner. If anbefaler å demontere GPS-skjerm og antenner etter arbeidstid.

RÅDE / SKIBOTN / TROMSØ: – Vi prøver å parkere maskinene mest mulig synlig. Det har blitt færre tyverier av det. Men denne gangen hjalp det ikke. Maskinen sto helt inntil en hovedvei.

En vanlig onsdag

Det sier HMS- og KS-leder Lars Andersen i Råde Graveservice AS. Om morgenen 18. oktober – en helt vanlig onsdag – kom føreren av en Volvo ECR 145 på jobb.

Annonse

VEKK: Begge GPS-antennene ble stjålet. Det kostet 50 000 kroner.

Da var begge GPS-antennene til maskinens Topcon maskinstyring demontert og stjålet. To antenner og arbeidet med å skifte ut klippede kabler ga en kostnad på 50 000 kroner. Da er ikke ståtiden som følge av reparasjon medregnet.

Det var dessverre bare småpenger sammenlignet med verdiene som forsvant ved flere tyverier i Troms bare noen få dager før tyveriet i Østfold.

GPS-tyverier i Troms og Østfold

I oktober har GPS- og maskinstyringsutstyr for store verdier blitt stålet. I totalt fem tyverier i Skibotn og Tromsø-området og ett i Østfold forsvant verdier for tre millioner kroner i følge If.

For Råde Graveservice var det altså ”bare” 50 000, men likevel et kostbart tyveri.

– Vi har anmeldt tyveriet og montert nytt utstyr. Kostnadene dekkes av forsikringen. Men egenandelen er stor og vi får neppe dekket tiden maskinen måtte tas ut av arbeid, sier Andersen.

Parkere godt synlig

Råde Graveservice velger å parkere sine maskiner mest mulig synlig etter arbeidstid, i håp om at det skal forebygge tyverier. En doser selskapet hadde gående på en tipp ble utsatt for flere tyverier.

Da sto den parkert litt unnagjemt på området. Etter at de begynte å parkere den godt synlig helt inntil E6 ble det slutt på tyveriene. Men Volvo 145-en i det siste tilfellet sto altså godt synlig parkert, uten at det forhindret tyveri av antennene.

– Hva med å demontere skjerm og antenner etter arbeidstid, og låse det inn på brakka eller i maskinførerens bil?

– Nei, det gjør vi ikke. Vi har fått vite at forsikringen kun gjelder når utstyret er montert i maskinen og døra er låst, sier Andersen.

Men akkurat der har forsikringsbransjen forandret mening. I alle fall If.

Sikret på beste måte

– If har laget en maskinløsøreløsøredekning som omfatter blant annet GPS-utstyr. Denne forsikringen gjelder både i, på og utenfor maskinen så lenge det blir sikret på best mulig måte. Der det er mulig, bør GPS-antenner tas av ved arbeidstidens slutt og settes på igjen neste morgen. Ta med utstyret hjem eller lås det inne i tyverisikkert rom. Forsikring er ikke noe til hinder for at antenner skrus av, sier Ulf Michaelsen i If.

Han understreker at dette gjelder i maskiner og tilfeller der det er mulig, uten for mye jobb.

Michaelsen ber eiere og ansatte i bransjen følge med og varsle politiet hvis de ser noe som kan være mistenkelig. At GPS og maskinstyring stjeles er ikke et ukjent fenomen.

– Når det gjelder GPS særskilt, så har dette tidligere vært et problem på personbiler. Det er ikke før nå i den siste tiden dette har tiltatt på arbeidsmaskiner.

– Hva vet If om hvem som står bak tyverier som dette?

Kriminelle nettverk

– Vår erfaring på tyveri av dyrere personbiler, deler og lignende er at dette i stor grad gjøres av kriminelle internasjonale nettverk. Ofte havner tyvgods på andre sider av verden. If følger nå situasjonen nøye og registrerer alle tyverier. Egen utredningsavdeling er informert og vurderer løpende om de skal foreta seg noe internt eller via Finans Norge. Dette vil også bli behandlet som egen sak i MEFs og Ifs samarbeidsutvalg, sier Ulf Michaelsen.

GPS-antennene står som kjent oftest plassert på master oppå og bakpå gravemaskinen.

Langt ifra utilgjengelig for tjuvene, men litt tungvint plassert dersom maskinføreren skal montere og demontere dem før og etter arbeidstid. Må de stå akkurat der?

Tim Jørstad, Topcon, Norsecraft GEo

Tim Jørstad i Norsecraft Geo AS.

– Ja, de må nok det, for å gi best mulig posisjon til maskinstyringen. Vi vet de er litt utilgjengelig for rutinemessig demontering og montering, og at det er en sikkerhetsrisiko hvis folk må klatre opp på loddet, sier Tim Jørstad.

Han er selger i Norsecraft Geo, som har levert Topcon-utstyret til Råde Graveservice.