SVV setter nye driftskontrakter på vent

Fylker skal slå seg sammen til regioner. Hvem skal da være ansvarlig for driftskontrakter? Det vil Statens vegvesen undersøke. Har satt nye driftskontrakter på vent.

Statens vegvesen har bedt om at alle nye driftskontrakter settes på vent.

– Vegvesenet må sette en fot i bakken og vurdere formuleringer i kontraktsmalene med tanke på regionreformen, forklarer avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Vegdirektoratet i en pressemelding.

Annonse

Skaper stress

– Jeg er klar over at dette skaper stress både for entreprenørene som skal regne på sine tilbud – og for oss i Statens vegvesen. Men vi må se på formuleringer slik at det ikke oppstår unødvendige komplikasjoner ved eventuell overdragelse av kontraktene til ny organisasjon i 2020, legger hun til.

Regionreformen medfører at ordningen med sams vegadministrasjon opphører. Det betyr blant annet at fylkeskommunene overtar oppgaver Vegvesenet nå utfører for dem.

Praktiske konsekvenser

En av oppgavene Vegvesenet utfører gjennom sams vegadministrasjon er å administrere driftskontrakter på vegne av fylkeskommunene. Sandvin sier at ingen i dag vet hva de praktiske konsekvensene av regionreformen blir.

– Vi har nettopp fått et utredningsoppdrag fra Samferdselsdepartementet. Akkurat nå er situasjonen slik at vi må ta høyde for ulike alternativer. Vi må ha driftskonktrakter, vi må drive virksomheten uten stans, samtidig som arbeidet med regionreformen pågår. Men vi skal rekke å inngå nye kontrakter med virkning fra neste høst, sier Sandvin.

Må avklares

Anbudskonkurranser som er i markedet må avlyses. Konkurranser som er planlagt må settes på vent inntil avklaringen kommer. Driftskontraktene løper i fem år. Statens vegvesen må avklare hvordan kontrakter som inngås i 2018 skal følges opp for henholdsvis riksveg og fylkesveg når regionreformen gjennomføres.

MEF-direktør Julie M. Brodtkorb mener beslutningen fra Vegdirektoratet er et skrekkens eksempel på at «staten skalter og valter med viktige distriktsarbeidsplasser».