Steelwrist dobler

Grønnsvarte tiltrotatorer og annet utstyr kan bli et vanligere syn på gravemaskiner. Steelwrist skrur over til «power-mode», og dobler produksjonen.

Det er forresten ikke helt riktig at de dobler produksjonen. Steelwrist dobler derimot produksjonskapasiteten, og flytter i løpet av 2018 virksomheten fra Sollentuna til Rosersberg i Sverige.

Svensk gaselle

Steelwrist er i følge en pressemelding fra dem selv i dag Sveriges raskest voksende selskap over 100 millioner SEK, i årets Gaselle-kåring av Dagens Industri (tilsvarende DN i Norge).

Annonse

Nå investerer Steelwrist i et nytt, helautomatisk bearbeidingsanlegg.

– Vi selger i dag i 25 land, og har etablert egne datterselskap i Norge, USA, Sør-Korea og England. Både produktspekter og personalstyrken har vokst, sier administrerende direktør Stefan Stockhaus i pressemeldingen.

Avansert produksjon

For å møte den sterke etterspørselen har altså Steelwrist nå skaffet seg større plass og et mer avansert produksjonsanlegg.

– Vi har fått et tre ganger så stort produksjonsareal. Vi dobler vår bearbeidingskapasitet for å møte etterspørselen. Det nye anlegget er satt opp for å kunne kjøres ubemannet. Det gjør at vi for eksempel kan produsere nattestid, sier produksjonssjef Peter Dovrell i Steelwrist i følge den samme pressemeldingen.

Det er ikke småtterier de har til ambisjoner i Steelwrist:

– En langsiktig satsing for å nå vårt mål om å bli best i verden på å utvikle, lage og selge redskap som gjør gravemaskiner mer effektive, sier Stefan Stockhaus.