Stangeland Maskin fikk Statnett-jobb

Statnett har signert avtale med Stangeland Maskin på grunnarbeidene til Sauda transformatorstasjon. Kontrakten har en verdi på cirka 45 millioner kroner.

– Stangeland Maskin vant fram etter en grundig prosess med kvalifisering og konkurranse. Vi har god erfaring med Stangeland Maskin fra andre prosjekter Statnett har i Rogaland, og det er gledelig å tildele denne kontrakten til en lokal entreprenør, sier Statnetts konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim i en pressemelding.

Settes i drift i 2020

Grunnarbeidene på Sauda transformatorstasjon vil starte opp våren 2018. Stangeland Maskin vil ha ansvaret for å forberede tomten før byggingen av selve stasjonsanlegget tar til. Fra før har Statnett utvidet den eksisterende transformatorstasjonen på Austarheim i Sauda, og den nye delen med byggestart i 2018 blir et 420kV-anlegg, som er et høyere spenningsnivå. Dette nye anlegget skal etter hvert kobles sammen med den eksisterende delen av stasjonen. Kontrakten for selve stasjonsanlegget blir signert senere i desember, og planen er å sette stasjonen i drift i 2020.

Annonse

Bra samarbeid

– Nå gleder vi oss til å starte på en ny jobb for Statnett her i Rogaland. Vi har på det meste vært rundt 25 personer i arbeid på Bjerkreim transformatorstasjon for Statnett, og det samarbeidet fungerer veldig bra. På Sauda stasjon vil mellom 15 og 35 ansatte jobbe på prosjektet. I tillegg jobber vi på underentrepriser for Statnett på transformatorstasjonene i Lysebotn og Fjotland og skal jobbe på stasjonen i Hylen, sier markedssjef i Stangeland Maskin, Tore Voster.

Stor betydning

Den nye stasjonen i Sauda inngår i prosjektet Vestre korridor, som skal stå ferdig i 2021. Vestre korridor strekker seg fra Kristiansand i sør til Sauda i nord, og når prosjektet er ferdig vil det ha stor betydning for en mer stabil strømforsyning og økt forsyningssikkerhet på Sør-Vestlandet. I tillegg bidrar utbyggingen av Vestre korridor til full utnyttelse av mellomlandsforbindelsene til England og Tyskland.